3 najznačilnejše napake v davčnem obračunu

Strokovnjakinja s področja financ, računovodstva in davkov dr. Lidija Robnik izpostavlja najpogostejše napake in vprašanja v povezavi z davčnim obračunom.

Zaključni račun in davčni obračun sta med AJPES in FURS povezana. Kar ste oddali AJPES, lahko FURS preveri, in če so razlike med zaključnim računom in davčnim obračunom prevelike, lahko FURS zahteva popravke v davčnem obračunu. Zato Akademija Finance 10. decembra letos organizira seminar, namenjen računovodjem, podjetnikom, finančnim knjigovodjem in vsem, ki se srečujejo ali se bodo srečali z izdelavo davčnega obračuna za leto 2019. Po besedah predavateljice doc. dr. Lidije Robnik bo seminar razrešil nekaj ključnih dilem, kot so:

  • Kateri so davčno priznani in nepriznani stroški in odhodki?
  • Kateri so nepotrebni stroški poslovanja ter kateri stroški niso priznani in bodo priznani, ko se bodo dejansko uresničili? Kaj pa z njimi, če jih ne realiziramo?
  • Katere stroške je potrebno kratkoročno ali dolgoročno upoštevati v letu 2019?
  • Kakšne so vrste in višine koriščenj davčnih olajšav?
  • Kako obračunati bonitete zaposlenih? Kako je s stroški nosilca dejavnosti (samostojni podjetnik)?

Najpogostejše napake in vprašanja

Dr. Robnikova nam je še pred seminarjem pojasnila, katere so sicer 3 najznačilnejše napake v davčnem obračunu. Gre za: »upoštevanje napačnih davčnih olajšav v vlaganje v opremo (osnovna sredstva ali pohištvo); nepravilno oblikovanje in črpanje dolgoročnih rezervacij; ter odpise in oslabitve terjatev in finančnih naložb, ki ne kotirajo na borzi.«

Katera pa so najpogostejša vprašanja pri izdelavi računovodskih izkazov, s katerimi se dr. Robnikova srečuje? Strokovnjakinja, ki se ukvarja z svetovanjem in izobraževanjem s področja financ, računovodstva in davkov, navaja vrsto vprašanj: Obračun bonitet zaposlenih in davčno priznani ali nepriznani odhodki; stroški kala zalog; izbira metod vrednotenja zemljišč, zgradb in ostalih opredmetenih osnovnih sredstev; razmejitev med stroške reprezentance in stroške pogostitev zaposlenih; razmejitev stroškov investicijskega vzdrževanja ali naknadnih vlaganj v opredmetena osnovna sredstva; kateri stroški se vključijo v pridobivanje opredmetenih osnovnih sredstev in naložbenih nepremičnin; pa tudi, od katerih stroškov poslovnih in neposlovnih stroškov ali nabav se lahko odbija DDV.

Deli:

Povezana vsebina

Businessman,Hand,Touching,Of,Digital,Data,Network,Transformation,For,Next
Novica, PARTNERSKI DOGODKI
750 x 500_NASLOVNA_AKADEMCEK 2023_2024
AKADEMIJA

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic