AJPES že 20 let zagotavlja transparentnost poslovnega okolja

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) letos praznuje 20-letnico svojega obstoja. Od ustanovitve leta 2002 pa vse do danes je postala eden izmed glavnih akterjev, ki v Sloveniji zagotavlja transparentnost poslovnega okolja ter z objavo množice podatkov o podjetjih in njihovem poslovanju skrbi za varnost udeležencev v pravnem prometu. V tem obdobju je AJPES vzpostavil in upravlja številne registre, spletne servise in orodja, iz katerih je mogoče pridobiti informacije za varnejše in preglednejše poslovno okolje.

V počastitev okroglega jubileja je AJPES organiziral slovesno prireditev, na kateri je direktorica mag. Mojca Kunšek, ki agencijo vodi že od leta 2013, poudarila razvoj in napredek agencije v dveh desetletjih ter se zahvalila najpomembnejšim osebam za delo v procesu nastajanja agencije in vsem zaposlenim za njihovo delo. Ob tej priložnosti je slovesni govornik mag. Aleš Cantarutti, generalni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, AJPES podelil tudi jubilejno priznanje GZS za 20 let uspešnega delovanja.

297 300x200 1

AJPES je kot naslednik SDK (Službe družbenega knjigovodstva) in APP (Agencije RS za plačilni promet), od katerega je prevzel naloge sprejema in posredovanja podatkov iz letnih poročil, izvajanja statističnih raziskovanj, bonitetno dejavnost in izvajanje večstranskega pobota obveznosti, začel izvajati nove, državi potrebne naloge. V letu 2002 je od Statističnega urada RS (Surs) prevzel v upravljanje Poslovni register Slovenije (PRS). Postal je osrednji registrski organ, ki deluje na 12 izpostavah po vseh statističnih regijah Slovenije. V 20 letih je vzpostavil še 11 drugih registrov, pri čemer se temeljni PRS povezuje v sistem poslovnih registrov pri evropski komisiji (BRIS), podatki pa se vključujejo tudi v mrežo interesnega združenja evropskih poslovnih registrov (EBR). Spletna aplikacija Registra neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin je v letu 2021 prejela mednarodno nagrado Centralnega registrskega foruma za inovativne rešitve na področju registrske dejavnosti.

Moderno tehnološko naravnanost in stalen napredek pri preprečevanju administrativnih ovir kažejo različni mejniki tudi na področju zbiranja letnih poročil. Od leta 2006 lahko poslovni subjekti letna poročila predložijo za tri namene hkrati (za davčne, statistične namene in za zagotavljanje javnosti), od leta 2010 ponuja možnost elektronske predložitve letnih poročil vsem poslovnim subjektom, konstantno pa raste tudi delež elektronsko podpisanih letnih poročil (98 odstotkov v letu 2021). Informacijskemu razvoju in potrebam uporabnikov AJPES sledi tudi z razvojem spletnih servisov in omogočanjem masovnega prevzemanja podatkov prek FTP-strežnikov.

AJPES ponuja kakovostno podporo uporabnikom in jih redno seznanja z novostmi. Z namenom lažjega obvladovanja poslovnih tveganj nadgrajuje metodologijo izdaje bonitetnih ocen po evropskih smernicah ter pripravlja in vzdržuje analitično orodje Fi=Po Finančni pomočnik. Izvaja izobraževalne aktivnosti, aktiven je na družbenih omrežjih in za uporabnike redno pripravlja mesečne e-novice AJPES Informator z aktualnimi vsebinami. Sodeluje z državnimi in izobraževalnimi institucijami, gospodarstvom in strokovnimi združenji kot tudi z državljani. Prepoznavnost storitev in dostopnost podatkov je glavni element zadovoljstva vsakega uporabnika. AJPES je imetnik certifikata sistema vodenja kakovosti ISO 9001:2008 od leta 2011.

Deli:

Povezana vsebina

BCF-SLOGANJE-1200x680
OGLAS

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic