AVTOMOBILNA PRIHODNOST – VARNA PRIHODNOST

Ceste v Evropski uniji so med najbolj varnimi na svetu, varnost na njih se skozi zadnja leta še izboljšuje. Največji izziv pri zagotavljanju prometne varnosti predstavljajo najbolj ranljivi uporabniki cest: kolesarji in pešci, uporabniki enoslednih motornih vozil ter starejši, še posebno na cestah v naseljih. Razvoj novih in raznolikih oblik mobilnosti ter prevoznih sredstev prinaša s seboj nova tveganja in izzive zagotavljanja varnosti v prometu. Kot odgovor na nove potrebe in okoliščine življenja, predvsem v urbanem okolju, je Zavarovalnica Triglav, kot prva zavarovalnica v Sloveniji, uvedla AvtoMobilno zavarovanje – edino zavarovanje v Sloveniji, ki omogoča sočasno zavarovanje različnih tipov prevoznih sredstev ter, med drugim, zagotavlja tudi zavarovanje odgovornosti in asistence.

Sodobna mesta z namenom dviga kakovosti življenja zmanjšujejo dostopnost mestnega okolja z avtomobili. Številna svetovna mesta in velemesta izvajajo raznolike ukrepe za zmanjšanje števila vozil (na primer: Oslo, Madrid, Hamburg, Stuttgart, Copenhagen, Paris, Bruselj, San Francisco, Mexico City, Berlin). Povečuje se osveščenost o vplivu prometa na naravno okolje ter potreba po okolju prijaznejšem delovanju. Potreba po svobodi, neoviranem gibanju in dinamičnosti oblikujejo življenjski stil sodobnega človeka.

AvtoMobilno zavarovanje – zavarovanje za sodobno življenje

Kot odgovor na nove potrebe in sodobno življenje, predvsem v urbanem okolju, je Zavarovalnica Triglav, kot prva zavarovalnica v Sloveniji, uvedla AvtoMobilno zavarovanje.

AvtoMobilno zavarovanje je nadgrajeno avtomobilsko zavarovanje Zavarovalnice Triglav in  je edina oblika zavarovanja v Sloveniji, ki posamezniku omogoča, da poleg avtomobila zavaruje tudi ostala prevozna sredstva klasične ali sodobne oblike mobilnosti, ki jih uporablja on ali njegovi družinski člani (npr: rolko, skiro, električni skiro, kolo). Ob obnovi obstoječega ali sklenitvi novega avtomobilskega zavarovanja, Zavarovalnica Triglav omogoča tudi možnost zavarovanja odgovornosti in asistence kolesarjev ter uporabnikov posebnih prevoznih sredstev ter zavarovanje rehabilitacije po nesreči v prometu in zavarovanje prtljage, ki se nahaja v ali na prevoznem sredstvu.

 »AvtoMobilno zavarovanje predstavlja nov korak v razvoju avtomobilnih zavarovanj. Še poseben poudarek daje zavarovanju odgovornosti in zagotavljanju asistence, ki zavarovancu ali uporabniku prevoznega sredstva nudi dodatno varnost. Si predstavljate, da vam zavarovanje krije škodo, ki ste jo vi ali uporabniki vašega prevoznega sredstva (avtomobila, rolke, skiroja, kolesa) povzročili tretjim osebam? Si predstavljate, da se vam poškoduje rolka, vam zmanjka baterije na električnem skiroju ali pa strga veriga na kolesu ter imate možnost poklicati asistenco, ki vam nudi prevoz oziroma popravilo vašega prevoznega sredstva? AvtoMobilno zavarovanje je prvo in trenutno edino zavarovanje v Sloveniji, ki to omogoča.«  poudarja…Tjaša Kolenc Filipčič, direktorica Službe za marketing iz Zavarovalnice Triglav.

Kolesarji, pešči in uporabniki enoslednih motornih vozil – najbolj ranljivi udeleženci v prometu

Evropska komisija1 poroča, da so ceste v Evropski uniji med najbolj varnimi na svetu. Medtem, ko delež smrtnih žrtev pada in so največji napredki vidni pri zmanjševanju števila prometnih nesreč s smrtnih izidom pri voznikih in sopotnikih v avtomobilih, je najmanjši napredek v prometni varnosti trenutno dosežen pri skupini takoimenovanih ranljivih uporabnikov cest: kolesarjih in peščih, uporabnikih enoslednih motornih vozil ter starejših, še posebno na cestah v naseljih. Ranljivi uporabniki cest v Evropski uniji predstavljajo skoraj polovico vseh žrtev prometnih nesreč. Dodaten izziv predstavljajo tudi poškodbe v prometnih nesrečah. Na vsako žrtev prometne nesreče, utrpi približno dodatnih pet ljudi hude telesne poškodbe s posledicami, ki spreminjajo življenje. Hude telesne poškodbe zaradi dolgotrajne rehabilitacije in potrebe po zdravstveni oskrbi predstavljajo tudi visok strošek za družbo, poroča Evropska komisija[1].

Po podatkih AMZS se v Sloveniji prometna varnost dolgoročno izboljšuje, znatno znižanje se kaže predvsem pri umrlih na cestah. »V zadnjih letih smo v Sloveniji prišli na nivo okrog 100 umrlih na cestah letno, kar je bistveno manj kot pred 10 leti in še precej manj kot pred 20 in več leti. Tudi v Sloveniji je največji napredek viden pri voznikih osebnih vozil, malce manj pri sopotnikih v vozilih. Problem še vedno ostajajo vozniki enoslednih motornih vozil, predvsem motoristi, pri katerih se število umrlih letno nikakor ne zniža. Pri umrlih pešcih in kolesarjih je nižanje opazno, a žal prepočasno. Ključni problem pešcev ter tudi kolesarjev ostaja njihova vidnost v mraku ter temi, pa tudi do neke mere objestnost, pri kolesarjih pa tudi pomanjkljiva uporaba čelade. V zadnjem letu ali dveh se nove konfliktne situacije pojavljajo s precej bolj pogosto uporabo električnih skirojev, kjer se beležijo poškodbe samih uporabnikov teh posebnih prevoznih sredstev, zaznati pa je konfliktne situacije med njim ter drugimi udeleženci v prometu, predvsem na mešanih prometnih površinah, ter tako s pešci, kolesarji kot tudi z avtomobili. Problem predstavlja tudi pomanjkljiva zakonodaja na tem področju,« izpostavlja mag. Jure Kostanjšek, generalni sekretar, AMZS.

Podatki o vseh prometnih nesrečah, ne glede na vrsto udeleženca, ki so bili hudo telesno poškodovani ali umrli kažejo, da se njihov delež na cestah zunaj naselij niža (v letu 2001 53%, v letu 2019 42%) in da se viša njihov delež na cestah v naseljih (v letu 2001 47%, v letu 2019 58%). Delež najhujših prometnih nesreč, tistih z hudo telesno poškodovanimi ali umrlimi udeleženci, ki so se zgodile na cestah v naseljih, znaša za zadnjih 15 let za pešce 78%, za kolesarje 72%, za mopediste 69%, za motoriste pa 40%, še poroča AMZS.

Sodobne oblike mobilnosti – nov izziv pri zagotavljanju varnosti v prometu

Nove zahteve sodobnega načina življenja ter nove možnosti, ki jih zagotavlja tehnološki napredek, so botrovale razvoju novih in raznolikih oblik mobilnosti ter prevoznih sredstev. Sodobna prevozna sredstva mestne mobilnosti kot so rolka, kolo, skiro in njihove električne verzije so dostopne praktično vsakomur. Z novimi oblikami prevoznih sredstev pa so se začeli pojavljati tudi nova tveganja in izzivi zagotavljanja varnosti v prometu. Spremenjen promet v urbanem okolju predstavlja novo okolje in nov izziv za zagotavljanje prometne varnosti. Od vseh udeležencev zahteva nov način delovanja in obnašanja, od načrtovalcev in upravljalcev prometne infrastrukture pa prilagoditve, nove rešitve ter tudi nova pravila.

Kot izpostavlja Andrej Brglez, eden največjih strokovnjakov za področje varnosti v prometu v Sloveniji in direktor Inštituta za civilizacijo in kulturo: »Pred nami so prevozna sredstva za katera nimamo še niti imen in ta bodo izrisala novo  pokrajino mobilnosti. Prevažala bodo posameznike in skupine ljudi, avtonomno in neavtonomno, deljeno in še bolj individualno kot si znamo danes sploh zamisliti. Na videz bo vse drugače, hkrati kar kliče po tem, da se vrnemo na začetek avto-mobilnega potovanja. Nove oblike naprav in mobilnosti nam ponujajo čudovito priložnost, da najdemo sodobne oblike tovarištva na poti in tako prehitimo čas, ko bodo za naše pametne naprave na voljo aplikacije za povečevanje tovarištva in empatije v prometu.«

Več o AvtoMobilnem zavarovanju na:

www.triglav.si in https://vsebovredu.triglav.si

[1] Vir: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/MEMO_19_1990)

Deli:

Povezana vsebina

Businessman,Hand,Touching,Of,Digital,Data,Network,Transformation,For,Next
Novica, PARTNERSKI DOGODKI
750 x 500_NASLOVNA_AKADEMCEK 2023_2024
AKADEMIJA

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic