Banka, ki spodbuja konkurenčnost slovenskega gospodarstva

SID banka je kot edina nacionalna spodbujevalna, razvojna in izvozna banka že skoraj 30 let spodbuja konkurenčnost slovenskega gospodarstva

Odlikujejo jo sodobni, trajnostno usmerjeni finančni produkti, ki omogočajo razvoj uspešnih in mednarodno konkurenčnih podjetij in prebivalcem občin razvito infrastrukturo. Njena spodbujevalna vloga obsega zapolnjevanje tržnih vrzeli, ki nastanejo, kadar na trgu ni ustrezne ponudbe finančnih storitev zasebnega sektorja. Kot izvozna banka in nacionalna izvozno kreditna agencija, zagotavlja možnosti za izvedbo izvoznih poslov, zmanjšuje poslovna nemarketabilna tveganja in tako ustvarja stabilne in konkurenčnejše pogoje za poslovanje slovenskih podjetij v tujini.

Vse storitve SID banke vključujejo strokovno svetovanje za skupno rešitev finančnih izzivov podjetij. Gospodarskim družbam vseh velikosti ter samostojnim podjetnikom so na voljo linije neposrednega likvidnostnega financiranja ter financiranja trajnostnih naložb, raziskav, razvoja in inovacij ter gozdno-lesne verige. Občine in podjetja javnega sektorja lahko pridobijo ugodne kredite za financiranje infrastrukturnih in okoljevarstvenih projektov. SID banka uspešno sodeluje tudi s poslovnimi bankami, jim nudi ugodne finančne vire, da lahko podjetjem omogočajo še ugodnejše kredite. Poleg tega kot upravljavka Skladov SID banke, sama, in v sodelovanju z drugimi bankami, hranilnicami in skladi, posreduje evropska kohezijska sredstva v obliki namenskih kreditov. Podjetjem z zavarovanjem izvoznih poslov in investicij stoji ob strani tudi v tujini. Zelena nit vseh njenih finančnih storitev je spodbujanje uvedbe konceptov krožnega gospodarstva v poslovanje podjetij za trajnostni razvoj slovenskega gospodarstva.

Več informacij na www.sid.si ali po telefonu 01 2007 480 oziroma elektronski pošti financiranje@sid.si.

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic