Bogat živalski in rastlinski svet na območju pretočnih akumulacij spodnje Save

Sodobni pristopi umeščanja pretočnih akumulacij v prostor zahtevajo celovitost in multidisciplinarnost ter vključitev različnih deležnikov. Primer dobre prakse so pretočne akumulacije na spodnji Savi, kjer so med izgradnjo uredili nadomestne habitate, v času obratovanja pa se na podlagi monitoringov in sodelovanja s strokovnjaki s področja ekologije, biologije in drugih naravoslovnih ved zbirajo podatki in oblikujejo nova znanja o prostoru. To omogoča prilagajanje neizbežnim spremembam v naravi. Ravno narava je namreč tista, ki daje prostoru dinamiko.

V družbi HESS pri načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju objektov namenjamo posebno skrb živalskim in rastlinskim vrstam ter naravovarstvenim ureditvam, na in ob pretočnih akumulacijah hidroelektrarn. Med te sodijo umetni otoki, gnezdilni splavi, plitvina s trstičjem, ribje steze, sonaravni drenažni kanal in druge. Omenjene ureditve so med drugim namenjene tudi gnezdenju ogroženih vrst ptic. Kot življenjski prostor jih uporabljajo vodne ptice, kot so liske, zelenonoge tukalice in race mlakarice, ter različne vrste žab. Na bregovih pretočnih akumulacij se sprehajajo sive in bele čaplje, togotniki in deževniki, ki na plitvinah iščejo hrano. Z dvigom podtalnice je oživel tudi potok Močnik. Ob njem lahko opazimo rjave srakoperje, poljske vrabce, vrbje kovačke, več vrst pastiric in drugih ptic, rakarje, močvirske trstnice ter vodomce. Poleg ptic pa ga kot življenjski prostor vse bolj uporablja tudi bober.

Dejansko stanje naravovarstvenih ureditev ugotavljamo z izvedbo rednih monitoringov, njihovi rezultati pa so podlaga za konkretna dejanja, s katerimi izboljšujemo razmere v naravi. Eno od takšnih so na primer vsakoletna vzdrževalna dela, s katerimi na določenih naravovarstvenih ureditvah na območju pretočnih akumulacij povečujemo število gnezdečih parov ali z izboljšanjem pogojev za gnezdenje privabljamo tiste ptice, ki jih doslej na tem območju še nismo zasledili. Vsekakor je skrb za biotsko raznovrstnost eden naših najpomembnejših ciljev, h kateremu smo zavezani in predani že od začetkov.

Deli:

Povezana vsebina

BARSOS pasica (1)
OGLAS
DJI_0051-scaled
OGLAS

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic