Projekt SINCRO.GRID prejel mednarodno nagrado energy storage award

V Londonu so septembra podelili nagrade energy storage award, s katerimi so v 12 kategorijah nagradili izjemne dosežke na področju baterijskih hranilnikov električne energije. Družba ELES je v kategoriji projekt leta prejela nagrado za vgradnjo baterijskih hranilnikov električne energije v okviru projekta SINCRO.GRID. Družba ELES je prijavila dva projekta – vgradnjo baterijskih hranilnikov v okviru projekta […]

Select MDx: Nova, zanesljiva in neboleča metoda odkrivanja raka prostate

Select MDx je preprost in neinvaziven biomarkerski test urina, s katerim je mogoče z veliko gotovostjo oceniti trenutno tveganje za prisotnost visoko rizičnega raka prostate. Test je primeren za moške, ki imajo povišan PSA (za prostato specifični antigen) in pri katerih s samim kliničnim pregledom ni mogoče potrditi ali izključiti visoko rizičnega raka prostate. Select […]

S trajnostnimi naložbami v zeleno prihodnost

Energetska kriza je razgalila veliko odvisnost Slovenije od uvoza električne energije, ki je leta 2022 v povprečju dosegla več kot 32 odstotkov. Brez zagona intenzivnega investicijskega cikla se bo neskladje med porabo in proizvodnjo električne energije v prihodnjih letih le še povečeval. Zato bo treba vse sile usmeriti v pospešene naložbe v obnovljive vire energije, […]

Pomembnost uresničevanja načel trajnostnega razvoja

Cinkarna Celje, d. d., je celjsko sodobno kemijsko podjetje, ki posluje skladno z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami in okoljevarstvenimi standardi. Težišče dejavnosti sta proizvodnja in trženje pigmenta titanovega dioksida, dopolnjuje pa ju širok nabor drugih izdelkov. Nenehno si prizadevamo za izboljšave na vseh področjih svojega delovanja, iščemo inovativne rešitve, ki jih uvajamo v svoj model delovanja, […]

Ključna sestavina trajnostnega napredka je sodelovanje

Vedno bolj opazne posledice podnebnih sprememb in strožja evropska okoljska regulativa so izzivi, s katerimi se soočajo številna podjetja. Da bi našli učinkovite rešitve, se je potrebno na pot trajnostne preobrazbe podati ambiciozno in v dialogu z deležniki. Kot se zavedajo tudi v družbi BTC, bomo le skupaj lahko dosegli ambiciozne trajnostne cilje, ki jih […]

Novi modeli dobave elektrike za večjo optimizacijo stroškov

Energetska tržnica SunContract za proizvajalce in velike poslovne odjemalce omogoča dve inovativni možnosti dobave in odkupa električne energije − po dinamični ceni ali hibridni model dobave. Dovolite, da vam pojasnimo obe možnosti, ki vam omogočata optimizacijo stroškov in prednosti uporabe energetske tržnice.  Kaj vsebuje ponudba dinamične cene? Če se odločite za dobavo ali odjem električne […]

Naj Movember traja vse življenje

Gibanje Movember letos praznuje okrogli dve desetletji. Iz preprostega izziva avstralskih prijateljev, tako imenovanih Mo Bros, se je razvil v odmevno gibanje o pogosto spregledani temi, moškem zdravju. Danes povezuje več kot pet milijonov ljudi, tudi v Sloveniji. Čeprav Movember primarno ozavešča o različnih oblikah raka, predvsem na modih in prostati, in o duševnem zdravju, […]

SKUPINA HSE: NOSILKA ZELENEGA PREHODA SLOVENIJE

Skupina HSE je največja proizvajalka električne energije iz obnovljivih virov v Sloveniji. Njene hidroelektrarne in sončne elektrarne proizvedejo več kot dve tretjini vse brezogljične električne energije. Skupina HSE bo imela pomembno vlogo pri preobrazbi slovenske energetike in z njo cele države. Razogljičenju Slovenije so prilagojeni vsi njeni razvojni načrti, pospešeno vlaganje v obnovljive vire energije […]

PUKLAVEC FAMILY WINES

Puklavec Family Wines je ena vodilnih slovenskih vinskih kleti. Naziv vinar leta je vinska klet na ocenjevanju Vino Slovenija Gornja Radgona prejela že šestkrat (2022, 2021, 2020, 2018, 2016, 2014). Vinska zgodba družine se je začela leta 1934, ko je Martin Puklavec določil vizijo: skupaj ustvarjati najboljša vina. Od leta 2009 za klet spet skrbi […]

RIKO gradi avtomatizirano skladišče kulis za Bavarsko državno opero

Podjetje Riko je na mednarodnih trgih uveljavljeno inženirinško podjetje, ki ponuja celovite rešitve za zeleno in digitalno preobrazbo, s katerimi podpira tehnološki in trajnostni razvoj svojih naročnikov in partnerjev. S svojimi znanji in izkušnjami s področja intralogistike se uveljavlja tudi na nemškem trgu, kjer za Bavarsko državno opero postavlja avtomatizirano visokoregalno skladišče za kulise. Projekt […]