(intervju) Z manj obiski strank do potrojene konverzije?!

Trenutno je na trgu malo prodajalcev, a zaposlovanje dodatnega kadra je pravzaprav zelo zahtevna in draga rešitev. Zato je smiselno prej najti rezerve drugje, pravi dr. David Đukić, ki se kot svetovalec z izboljševanjem prodaje ukvarja že 20 let. Z njim smo se pogovarjali o tem, kako v časih, ko povsod in tudi v prodaji […]

(intervju) »Še tako dober model ne bo imel pravega učinka, če ga ne bomo znali ‘prodati prodajalcem’.«

David Đukić

Večina podjetij danes vztraja pri slabem plačnem modelu, je prepričan dr. David Đukić, eden vodilnih strokovnjakov na področju menedžmenta prodaje v Sloveniji. A uspešnost prodaje podjetja je v veliki meri odvisna od zadovoljstva in motiviranosti njegove prodajne ekipe, ki sta s plačnim modelom tesno povezana. Enotna formula zanj ne obstaja, saj je potrebno upoštevati vse […]

(intervju) Rešitve za sproščanje denarnih tokov morajo zanimati tudi podjetja v najboljši kondiciji

Rešitve za krepitve denarnega toka morajo zanimati vsa podjetja, najbolje pa se bodo s tem izzivom spopadla podjetja, ko so še v najboljši kondiciji in imajo čas, da najdejo najoptimalnejše rešitve. Kapitalska ustreznost podjetja je namreč kljub svoji cenovni ‘neugodnosti’ vse pomembnejša konkurenčna prednost, je prepričana dr. Nadja Zorko, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, s katero […]

(intervju) Medgeneracijsko sodelovanje ima temelje v organizacijski kulturi

Da še nikoli ni bilo na delovnem mestu istočasno prisotnih toliko generacij, je le eden od razlogov, zakaj je danes v ospredju tematika medgeneracijskega sodelovanja. Dodatno jo je namreč podčrtalo tudi vsesplošno pomanjkanje kadrov in s tem očitna potreba v polnosti izkoristiti celoten kadrovski potencial organizacije.   V prednosti so podjetja, ki so se pomena […]

Kako primerno nagradite prodajalce in ste obenem pripravljeni na morebitno krizo?

David Đukić

Dober plačni model spodbuja prodajalce, da presegajo zastavljene cilje, jih usmerja h ključnim prodajnim ciljem, odvrača od neželenega vedenja (npr. prodaje tveganim kupcem), spodbuja sodelovanje znotraj prodajnega oddelka ter sodelovanje med prodajo in drugimi oddelki, spodbuja prodajalce, da povečujejo zadovoljstvo kupcev, izboljšuje pa tudi zadovoljstvo prodajalcev. A kako ga oblikovati? »Ne obstaja enotna formula, ki […]

(intervju) Povprečna starost zaposlenih se zvišuje in zahteva načrtno upravljanje

Slovenija se uvršča med države, v katerih se prebivalstvo najhitreje stara, to pa se odraža tudi v strukturi zaposlenih v slovenskih podjetjih. Doslej so se prizadevanja podjetij na kadrovskem področju v večji meri osredotočala na mlajše kadre in kako jih privabiti v podjetje. A po besedah dr. Sergeje Planko se “podjetja, ki se zavedajo pomena […]

3 slabo znana dejstva glede prodaje oz. nakupa podjetja

Odločitev za nakup oz. prodajo podjetja še zdaleč ni hitra ali enostavna. Ob tem kupca oziroma prodajalca čakajo številni postopki, ki skrivajo številne pasti. Kot ugotavljajo strokovnjaki iz podjetja BDO Revizija in BDO Svetovanje, so ob tem slabo znana predvsem tri ključna dejstva: Morebitni prodajalcem znani (ali celo neznani) davčni riziki imajo lahko bistven vpliv […]

Covid-19 in računovodski izkazi: izkoristite čas pred koncem leta

Ob pripravi letnih računovodskih izkazov se bodo podjetja (znova) srečevala z vprašanji, povezanimi z razmerami pod vplivom covida-19. Vsako podjetje se sooča s specifičnimi situacijami in žal ni univerzalnega modela, kako se soočiti s pripravo računovodskih izkazov v tem letu, opozarja vodja oddelka računovodskega svetovanja v PricewaterhouseCoopers Anita Pavlin in predlaga, da podjetja izkoristijo čas […]

To so najpogostejše napake pri nagrajevanju prodajalcev

»Večina podjetij gleda na plačevanje in nagrajevanje prodajnega osebja skozi prizmo, koliko denarja bodo dala prodajalcem, če dosežejo določen prodajni rezultat«, najpogostejšo napako izpostavlja dr. David Đukić, vodilni strokovnjak na področju plačevanja prodajnega osebja. »To na primer pomeni, da bo podjetje prodajalcu dalo 1.000 EUR nagrade, če ta realizira 100.000 EUR prometa. Ali pa se […]

Kako v koronakrizi nagrajevati prodajnike?

dr. David Đukić

Potrošniki so v zadnjem obdobju varčevali, poslovni svetovalci pa napovedujejo, da je pred nami čas velike potrošnje. A kako v teh negotovih časih, za katere je vse bolj gotovo, da se bodo nadaljevali najmanj v jesen in zimo, postaviti ustrezen model nagrajevanja prodajalcev, ki bo dosegel svoj namen in deloval motivacijsko, obenem pa se ne […]