Covid-19 in dohodki fizičnih oseb

Med računovodskimi delavci se pojavljajo številna vprašanja o tem, kako obračunati in knjižiti najrazličnejše osebne prejemke, ki jih prejemajo zaposleni. Da bi nanje odgovorili, Akademija Finance 7. junija organizira webinar, ki ga bo vodila doc. dr. Lidija Robnik. Svetovalka s področij financ, računovodstva, podjetništva in davkov je za nas že pred webinarjem odgovorila na nekaj vprašanj o  aktivnih in pasivnih dohodkih, vplivu novega koronavirusa in napakah.

Kaj stroški obračunov osebnih prejemkov pomenijo za delodajalce? 

»Stroški obračunov s strani delodajalca so računovodski stroški, ki so prav tako tudi z davčnega vidika v celoti priznani in s tem znižujejo tako računovodski rezultat kot tudi davčno osnovo. Pomembno je, da so vsi stroški dohodkov zapisani in določeni ter podpisani s strani delodajalca in delojemalca.«

Kaj pa je aktivni in kaj pasivni dohodek ter kakšen vpliv ima posamezna vrsta dohodka? 

»Aktivni dohodki so dohodki fizičnih oseb, ki so obračunani in izplačani na podlagi pogodbe o zaposlitvi in so obdavčeni glede na letno dohodninsko lestvico. Pasivni dohodki pa so dohodki civilnega prava (avtorske pogodbe, podjemne pogodbe, pogodbe sejnin članov nadzornega sveta, pogodbe s cenilci, tolmači) in so ob izplačilu obdavčeni z akontacijo dohodnine v višini 25 odstotkov. Vsi pasivni dohodki so stvar prijave dohodkov, ki so doseženi na letni ravni in so obdavčeni glede na letno dohodninsko lestvico.«

Kako pa celotna koronasituacija vpliva na davčni in računovodski vidik dohodkov fizičnih oseb?  

»Novi koronavirus ima na zaposlene vpliv dodatka, ki ga financira država, če delodajalec dosega določene pogoje, ki jih je država pripravljena sofinancirati. Delodajalec mora izpolnjevati določene pogoje, ki jih določajo PKP, saj mora v nasprotnem primeru državno pomoč vračati.«

Minulo leto so se mnogi delodajalci in zaposleni spoznali z delom od doma, vsaj v tolikšnem obsegu. Kakšne so posebnosti dela od doma oz. kaj pomeni za obračun osebnih dohodkov?  

»Če delojemalci delajo od doma, je pomembno, da je to dogovorjeno v pogodbi o zaposlitvi ali aneksu. Pomembno je, ali pogoji zavarovanja in zaščite omogočajo, da zaposleni dela od doma. Obračun bruto plače je enak, kot če bi delojemalec delal (na lokaciji podjetja, op.ur.), le stroški prevoza z dela in z njega niso v breme delodajalca. Pomembno je, da se zaposleni in delodajalec dogovorita za čas dela ali celo za opravljene ure, ki lahko presegajo dnevno obveznost (nadure) in kakšna bo koriščenje ur ali plačilo nad delovno obveznostjo.«

Lahko za konec izpostavite najpogostejšo zmoto ali napako, ki se pojavlja pri obračunu osebnih prejemkov? 

»Neplačani dopusti so stvar dogovora med delodajalcem in delojemalcem. Prispevke plača delodajalec in jih mora povrniti delodajalec (v enkratnem znesku ali obrokih). Če se prispevki delojemalca ne poravnajo, se to smatra kot boniteta delojemalca.«

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic