Covid-19 in računovodski izkazi: izkoristite čas pred koncem leta

Ob pripravi letnih računovodskih izkazov se bodo podjetja (znova) srečevala z vprašanji, povezanimi z razmerami pod vplivom covida-19. Vsako podjetje se sooča s specifičnimi situacijami in žal ni univerzalnega modela, kako se soočiti s pripravo računovodskih izkazov v tem letu, opozarja vodja oddelka računovodskega svetovanja v PricewaterhouseCoopers Anita Pavlin in predlaga, da podjetja izkoristijo čas pred zaključkom leta za posvete z revizorji, svetovalci, med kolegi ali interno. Pavlinova bo 23. novembra na to temo vodila tudi seminar v organizaciji Akademije Finance. Pred seminarjem smo ji zastavili 3 kratka vprašanja.

Kako lahko razmere zaradi covida-19 vplivajo na računovodske izkaze? S kateri vprašanji se bodo podjetja najpogosteje srečevala? 

»Podjetja se bodo ob pripravi računovodskih izkazov soočala z vključitvijo dodatnih spremenljivk v pripravo računovodskih ocen, z zagovarjanjem uporabljenih predpostavk in argumentiranjem, zakaj so po njihovem mnenju  trenutne računovodske ocene še pošten prikaz. Marsikatero podjetje se bo soočilo z zahtevo po argumentiranju pripravljenih planov za naprej in s pripravami analiz občutljivosti. Obseg potrebne komunikacije za namen priprave računovodskih izkazov ob koncu poslovnega leta bo vsekakor večji.«

Na seminarju boste med drugim odprli vprašanje vpliva covida-19 na zaloge. Kaj to pomeni za računovodske izkaze? 

»Trenutne razmere na trgu so negotove tako z vidika dobav na eni strani kot z vidika zmožnosti lansiranja izdelkov na trg na drugi. Zaloge so zaradi tega lahko podvržene bodisi slabitvam bodisi negativnim učinkom znižanja vrednosti na čisto iztržljivo (ta je lahko nižja od trenutne knjigovodske vrednosti). Predlagala bi, da se za namen priprave zaključnih bilanc pripravi primerjavo med knjigovodsko vrednostjo in trenutno prodajno vrednostjo posameznih artiklov, ter da se naredi pregled, ali je posamezne artikle in materiale možno porabiti, prodati ali uporabiti za protivrednost, ki je vsaj enaka stroškovni ceni.

Lahko izpostavite (in predstavite) še kak covid-19 vpliv, ki je relevanten za mnoga podjetja?

»Morebitno neizpolnjevanje bančnih zavez – če družba že danes ve, da ne bo izpolnjevala bančnih zavez, je že vnaprej potrebno dobiti odpustek od banke za namen prezentacije v računovodskih izkazih. Hkrati pa se ob tem poraja vprašanje, kaj to pomeni za nadaljnje poslovanje. Verjetno bodo tako banke kot revizorji v tem primeru spraševali po načrtih za prihodnost. Drugo področje, ki ga opažam pri pregledu letnih poročil in je pogosto spregledano, so državne podpore. Če jih podjetje dobi, to zahteva pripravo in razkritje računovodske politike ter ustrezno računovodenje.« 

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic