Uresničitev investicij na kmetijah je postala enostavna

Vsak kmetovalec se zaveda, kako pomembne so naložbe za rast in uspešnost kmetijske dejavnosti. Tega se zaveda tudi država, zato redno razpisuje podelitev nepovratnih sredstev za investicije v kmetijsko dejavnost, katerih izvedba pa je lahko velik finančni zalogaj. Ker se nepovratna sredstva črpajo šele po izpeljavi naložbe, se slovenski kmetovalci pogosto znajdejo v položaju, ko brez posojila investicije ne bi mogli uresničiti. Deželna banka Slovenije (DBS) lahko z ustreznim financiranjem kmetovalcu pomaga pri hitrejši izpolnitvi ciljev.

Priložnost za rast in razvoj

Nepovratna sredstva, ki jih država dodeli za naložbe v kmetijsko dejavnost, so odlična priložnost za razvoj in posodobitev kmetijske dejavnosti. Vendar pa se ta sredstva ponavadi izplačajo, ko je naložba že končana. Kmetovalec, ki kandidira na razpisu in ima odobrena nepovratna sredstva, tako pogosto potrebuje premostitvena sredstva za izvedbo investicije. Deželna banka Slovenije mu s prilagodljivo kreditno ponudbo omogoča, da uresniči svoje naložbene načrte.

Pridobitev posojila za investicijo

Kmetovalec, ki je uspešen na razpisu in dobi zeleno luč za črpanje nepovratnih sredstev, se lahko obrne na DBS za pridobitev sredstev, ki jih potrebuje za uresničitev projekta iz razpisa. Z odobrenim posojilom lahko izvede načrtovano naložbo in pozneje, ob koncu investicije in pridobljenih nepovratnih sredstvih, posojilo poplača. Gre za finančno rešitev, ki omogoča nemoteno izvedbo investicije in zagotavlja, da kmetovalec ne občuti nepotrebne finančne obremenitve. DBS je strokoven in korekten finančni partner, ki se trudi, da v odnosu do strank najde pot, ki ustreza obema stranema.

Gradimo uspešne zgodbe v kmetijstvu

Deželna banka razume potrebe kmetovalcev in se prilagaja njihovim specifičnim zahtevam. DBS posojila za naložbe v kmetijsko dejavnost omogočajo odplačevanje ob upoštevanju dinamike prejema nepovratnih sredstev in nemoteno izvedbo investicije. Tako skupaj s kmetovalci gradi uspešne zgodbe na slovenskem agroživilskem trgu in omogoča lažjo pot do nepovratnih sredstev za vlaganja v kmetijsko dejavnost.

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic