Digitalizacija podjetja naj bo sistematična, pregledna in smiselna

Svoje izkušnje z vpeljevanjem digitalizacije je pred 12. Podjetniškim forumom delil Marko Lotrič, generalni direktor in ustanovitelj podjetja Lotrič Metrology

Osrednja tema 12. Podjetniškega foruma bosta digitalizacija in njen vpliv na večjo produktivnost v podjetjih ter hitrejši razvoj. O tem in kaj se država lahko nauči od podjetij, smo se pogovarjali z Markom Lotričem, generalnim direktorjem skupine Lotrič Metrology, ki bo sodeloval na okrogli mizi o korakih za digitalni preboj Slovenije.

Digitalizacija podjetja je kompleksen proces, ki zahteva svoj čas – kako se ga lotiti, da se bo z njim poistovetil vsak zaposlen in kje je tukaj vloga menedžmenta?

“Za uspešno izvedbo sprememb moramo najprej postaviti jasen cilj ter začrtati pot, kako ga uresničiti. Pomembno je, da so delovni procesi ustrezno prilagojeni ter se med seboj ne prehitevajo. Hitro se namreč zgodi, da vodje vidimo zgolj končni rezultat, pozabimo pa na vse drugo, s čimer lahko posameznikom povzročimo veliko nepotrebnega dela. Zato je vloga menedžmenta in preostalega strokovnega kadra, da poskrbi, da je vpeljava sprememb sistematična, transparentna ter seveda smiselna. Spremembe bodo zaposleni sprejeli, le če razumejo, so vanje vključeni in jim je jasno, kaj bodo posamezniki oziroma podjetje z njimi pridobili.

Sodelujte na Podjetniškem forumu
Digitalizacija, prednosti in potenciali za gospodarstvo in posledično celotno družbo bodo v osredju 12. Podjetniškega foruma, ki ga Akademija Finance pripravlja v torek, 16. novembra. Iskali bomo odgovore na vprašanja, kakšno strategijo digitalne preobrazbe potrebujemo, kako digitalizacija dviguje produktivnost, kakšna je stopnja digitaliziranosti slovenske družbe in podjetij, kje so viri za podporo digitalizaciji podjetij, kaj Slovenija potrebuje za digitalni preboj in kaj se država lahko nauči od podjetij. Program foruma je tukajprijava na dogodek, ki je obvezna, pa je brezplačna.

Za proces digitalizacije sta potrebni strojna in tudi programska oprema (hardver in softver). V našem primeru tako razmere, ki jih je prinesla širitev virusa COVID-19, niso pomenile prevelikega stresa. Delovni procesi standardno potekajo s terena in deloma na daljavo, zato položaj ni bil povsem nov in neznan, delovne procese pa je bilo treba zgolj prilagoditi.”

Kje so največji strahovi in ovire pred digitalizacijo v majhnih in srednjih podjetjih?

“Največji strahovi in ovire so najverjetneje povezani z velikimi naložbami ter potrebnim znanjem za vpeljavo. Ko podatke selimo na splet, je tu še vprašanje varnosti – ki je od vsega najbolj pomembno, saj je za podatke na spletu treba zagotoviti ustrezno zaščito.”

Ali sami uporabljate vavčerje za digitalizacijo?

“V tem trenutku imamo v hčerinskem podjetju Mikro Medica prijavljen projekt na razpis digitalna preobrazba. Ta vključuje aktivnosti s področja izboljšane izkušnje kupca, podatkovne strategije in digitalnih poslovnih modelov, strategije razvoja digitalnih kadrov ter izvedbo pregleda kibernetske varnosti in aktivnosti s področja industrije 4.0. Rezultati razpisa še niso znani.”

Foto: MATJAŽ TAVČAR Marko Lotrič, generalni direktor podjetja Lotrič Metrology: Pomembno je, da so delovni procesi ustrezno prilagojeni ter se med seboj ne prehitevajo.

Ali digitalna orodja uporabljate za prenos znanja?

“Digitalna orodja uporabljamo v največji možni meri, kar velja tudi za prenos znanja. Prek aplikacije MS Teams organiziramo izobraževanja za interno in tudi zunanjo javnost. Prek omenjene aplikacije potekajo tudi redni interni sestanki, tedenski sestanki širšega kolegija, sestanki vodstva s hčerinskimi podjetji v tujini ter seveda poslovni sestanki in predstavitve.

V vpeljavi je tudi uporaba VR-očal, ki prinašajo številne možnosti za prenos navodil pri terenskem delu in bodo v prihodnje najverjetneje poenostavila številne delovne procese.

Ob tem nikakor ne smemo pozabiti na QTree – hrbtenico našega podjetja. Gre za lastno programsko orodje (LiMS), ki je na tehničnem delu razvito posebej za naše podjetje. Digitalizacija procesov se je v skupini Lotrič Metrology tako dejansko začela že leta 2011, pri čemer se orodje stalno razvija in dopolnjuje. Trenutno v sistemu poteka reorganizacija nabavnega procesa.”

Koliko pri poslovanju in razvoju že uporabljate tudi podatke, ki jih dobite z analizo zbranih podatkov? Kaj ste pri tem že spremenili, izboljšali …?

“Naš trenutni cilj je brezpapirno poslovanje, ki med drugim vključuje elektronski in v nadaljevanju digitalni certifikat. V skupini Lotrič Metrology vsako leto izdamo sto tisoč certifikatov na podlagi petih milijonov meritev, ki jih ovrednotimo s štirimi milijardami merilnih podatkov, zbranih in arhiviranih z lastnim sistemom EXACTUM. Senzorji za temperaturo, relativno vlago in tlak neprekinjeno merijo vrednosti omenjenih parametrov, program pa na podlagi algoritmov izmerjene meritve uporabi za izračun prave vrednosti in merilne negotovosti. Samodejno se preračunavajo tudi podatki o vrednosti etalonov, pri čemer se upošteva lezenje etalona v medletnem obdobju, s čimer se določi korekcija. Vsi izračuni potekajo za vsako meritev posebej, zaradi česar so rezultati bolj točni, merilna negotovost pa manjša, kar pomeni eno glavnih konkurenčnih prednosti.

Z ogromnim številom podatkov, ki jih v naši bazi spremljamo že desetletje, smo prek algoritmov sposobni napovedati optimalen rok prihodnjega pregleda ter potrebo po servisnem posegu – omenjena podatka bosta v prihodnosti zapisana tudi na certifikatu.”

Kdo so naši sogovorniki na forumu?
O dosežkih Slovenije na področju umetne inteligence in digitalizacije bo govoril minister za javno upravo Boštjan Koritnik, medtem ko bo sliko digitalizacije podjetij orisala dr. Tjaša Redek z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Podjetja lahko nepovratna sredstva za digitalizacijo črpajo prek javne agencije SPIRIT in Slovenskega podjetniškega sklada, o čemer bo spregovoril mag. Jure Verhovnik iz 4PDIH. Na okrogli mizi o korakih za digitalni preboj Slovenije in kaj se država lahko nauči od podjetij pa bodo sodelovali dr. Emilija Stojmenova, koordinatorica 4PDIH, Marko Lotrič, generalni direktor podjetja Lotrič Metrology, in Primož Zelenšek, soustanovitelj in direktor Chipola. Spoznali bomo tudi orodje REWO, ki pomaga presegati izzive pri internem prenosu znanj. Program foruma je tukajprijava na dogodek, ki je obvezna, pa je brezplačna.

 

Deli:

Povezana vsebina

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic