Alternativni viri za financiranje razvoja in rasti, digitalizacije poslovanja ter investicij podjetja

20. 11. 2019 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Center za poslovno usposabljanje, Ljubljana
SS_IZBORI_NAJ-LETNO-POROCILO

Investicije so nujne za ohranjanje konkurenčnosti. Za njih pa potrebujemo finančna sredstva.
Izziv je, kje, poleg pri banki, še najti vire financiranja za dolgoročne razvojne projekte ter ali imamo dovolj človeških resursov, da ne bodo ti projekti ohromili našega rednega delovanja in procesov.

V našem okolju so podjetja pri virih financiranja že tradicionalno močno vezana na banke in hkrati zelo ranljiva od lastnikov kapitala in njihovih kratkoročnih in dolgoročnih interesov, koliko ustvarjenega pozitivnega denarnega toka puščajo v podjetju in koliko podjetja koristimo finančno vzvodje (delež finančnega dolga v kapitalu).

Alternativni viri financiranja razvoja in rasti niso zgolj nova izvedba in oblika zadolževanja podjetij, v obliki obveznic,  hibridnih instrumentov, odkupov terjatev, najemov. So kmečka logika, odprt um in moramo jih samo videti in koristiti v svojem notranjem in zunanjem okolju podjetja.

Na praktičnem seminarju bomo pogledali gonilce razvoja in dobička podjetja ter, kako izbirati ter ekonomsko presojati razvojne, razširitvene, tehnološke in druge investicijske projekte, ki jih potrebujemo za dolgoročno rast in razvoj podjetja. Kako načrtovanim dolgoročnim projektom določati prioritete glede na možnosti podjetja in kdaj je posledično lahko za podjetje preveč ali premalo odprtih projektov, ki se izvajajo v podjetju.  Kako zastaviti investicijski elaborat in odgovornosti za izvajanje projektov. Kje in kako poiskati vire financiranja za te potrebne projekte, s poudarkom na alternativnih virih financiranja. Kako se pogajati z banko v primeru, da gremo po vire financiranja k njej.

Pogledali bomo področja in aktualne razpise pridobivanja subvencij za podjetja po aktualni in prihodnji eu finančni perspektivi, opozorili, kako formalno in vsebinsko izpolniti kriterije za pridobivanje le teh denarnih sredstev ter kako pripravljati vlogo za pridobitev subvencije, najpogostejše napake, ki vodijo do neuspeha pri razpisih.

No data was found