COVID-19 in vplivi na postavke računovodskih izkazov

23. 11. 2021 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
GZS, Ljubljana
750-x-500_COVID_2021

Seminar bo osredotočen na to, kako v računovodskih izkazih pripoznati dodatne stroške, ki so nastali kot posledica razmer zaradi COVID-19, kako nove razmere vplivajo na predpostavke, ki so osnova za računovodske ocene in kaj razmere zaradi COVID-19 pomenijo za ugotavljanje poštene vrednosti.

Poudarjena bodo najbolj težavna vprašanja, ki se pojavljajo kot posledica negotovosti, v kateri trenutno smo, in bodo še posebej aktualna ob pripravi zaključnih bilanc.

Namen seminarja je tako odpreti vprašanja, povezana z razmerami pod vplivom COVID-19, s katerimi se bomo srečevali ob pripravi letnih računovodskih izkazov.

Je treba spremeniti metodo vrednotenja glede na negotovosti, v katerih smo? Dotaknili se bomo tudi predpostavke delujočega podjetja – kdaj podjetje te predpostavke ne izpolnjuje več in kaj to pomeni za računovodske izkaze.

ALI VESTE:

  1. Vpliv COVID-19 na zaloge. Kaj pomeni »normalen nivo zmogljivosti« in kako ugotoviti, kateri stroški so nastali zgolj kot posledica razmer zaradi COVID-19? Kaj to pomeni za računovodske izkaze?
  2. Katere stroške družbe lahko kapitalizirajo med osnovna sredstva, ki so nastali sicer kot posledica razmer zaradi COVID-19?
  3. Družbi je bil dan moratorij na posojilo; kaj to pomeni za izračun ECL in slabitev posojila? Kakšne dneve zapadlosti naj se v tem primeru upoštevajo?
  4. Kako razmere zaradi COVID-19 vplivajo na določitev, v kateri nivo naj bo razporejeno posojilo. Je treba upoštevati tudi tveganje na nivoju industrije?
  5. Za najemodajalce, ali je pravilno, da se spremeni dinamika pripoznavanja prihodkov kot posledica COVID-19?
  6. Za družbe, ki prihodke pripoznavajo glede na stopnjo dokončanosti – je treba stroške, ki so nastali kot posledica COVID-19, tudi vzeti v obzir?
  7. Kaj razmere zaradi COVID-19 pomenijo za ugotavljanje poštene vrednosti nefinančnih sredstev?
  8. Kdaj ni več izpolnjena predpostavka delujočega podjetja in kaj to pomeni za računovodske izkaze?

V kolikor ste na katerokoli izmed zgornjih vprašanj odgovorili negativno, potem je to pravi seminar za vas!

No data was found