Evidentiranje, knjiženje, računovodenje in davčni vidik v trgovinski organizaciji ob koncu in začetku leta

15. 12. 2021 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital
750-x-500_EVIDENTIRANJE_2021

Trgovinske organizacije kupujejo trgovsko blago po nabavnih cenah, prodajajo ga pa po tržnih cenah (prodajne ali drobnoprodajne cene), da ustvarijo dobiček. Bliža se konec zelo spremenljivega leta, ko je treba zadeve primerno končati in pripraviti za v prihodnje. Trgovinske organizacije morajo biti zelo previdne in pozorne, kako vodijo svoje poslovanje z vidika nabave in prodaje trgovskega blaga. V trgovskih organizacijah je zelo pomembna kalkulacija nabavne vrednosti trgovskega blaga in prodajna kalkulacija z upoštevanjem najrazličnejših popustov. Zato je pomembno ustrezno evidentiranje in vodenje računovodstva ter pripoznavanje ustvarjenih prihodkov, danih popustov, ugodnosti in vsega, da bi obdržali in privabili nove kupce.

Trgovinske organizacije imajo veliko opravka z inventurami, popisi ter ugotavljanjem razlik z vidika kala, roka uporabnosti, kraja in podobno.

Nakupi in najemi opredmetenih osnovnih sredstev so tudi značilnost trgovinskih organizacij. Kako je z vidika odbitka vstopnega DDV, katera je višina DDV in kateri so davčno priznani in nepriznani odhodki, ki se pojavijo pri poslovanju trgovinskih organizacij?

Računovodsko spremljanje trgovinske dejavnosti zato lahko opredelimo kot skupek stroškovnega in nabavno-prodajnega ter trgovinskega računovodenja. Na webinarju bomo ob praktičnih primerih prikazali vsa navedena področja ter dodali še davčni vidik.

No data was found