Inventura in hramba: izvedba, vplivi na davčno osnovo, IT uporaba, programski paket…

27. 11. 2019 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Center za poslovno usposabljanje, Ljubljana
DRF-ZALOGE

Zakon o gospodarskih družbah določa, da moramo enkrat letno uskladiti stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev po poslovnih knjigah z dejanskim stanjem, če ni za posamezno vrsto sredstev določen daljši rok.

Pravila skrbnega računovodenja določajo, da je popis (inventura) sredstev in dolgov ukrep za preverjanje zanesljivosti obračunskih podatkov. Na ta način organizacija uskladi podatke, da ustrezajo dejanskemu stanju.

Z inventuro vplivamo na pravilne bilančne podatke. Z inventuro vplivamo na višino poslovnega izida in davčne osnove.

Prikazali bomo, kako in koliko dolgo se hrani račune, izkaze in vso ostalo spremljajočo dokumentacijo, ki se navezuje na finance/računovodstvo. Za posamezne sklope dokumentov vam bomo prikazali kakšen je najkrajši rok hranjenja z vidika davkov in kakšne so posledice, če arhiva nimate ali pa je nepopoln.

Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja dr. Tatjani Horvat na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na seminarju.

No data was found