Investicije v negotovih razmerah: kako jih preložiti, ali jih sploh začeti in kako jih planirati

23. 11. 2020 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital
SS_investicije-1

Kdaj se investicije splačajo, kdaj se povrnejo in kako se financirajo?

Investicije so ključne za dolgoročni kompetenčni obstoj podjetij v njihovi tržni tekmi in pomembno vplivajo na finančno moč in denarni tok podjetja. Kje so alternative investicijam, kako izbirati med alternativami in kako presojati ekonomsko donosnost predvidenih naložb? V drugem koraku slediti realizacijo investicij, kjer je treba pravočasno ukrepati v primeru odstopanj od planov.

Izobraževanje bo zastavljeno z vidika podjetja in ciljnega optimiranja njegovih denarnih tokov iz naslova predvidenih in izvedenih investicij ter s perspektive doseganja stabilne dobičkovnosti poslovanja in krepitve njegovih dolgoročnih kompetenc. Pri tem ne gre za zanemariti pomena optimiranja virov financiranja investicij ter vloge bank in lastnikov podjetij, s katerimi je potrebno, v času investicijskega procesa, vzpostaviti ustrezno komunikacijo.

Izobraževanje bo praktično in bo podalo dobro in slabo prakso pri planiranju in spremljanju izvajanja investicij tako z vidika finančnega, organizacijskega kot tudi s komunikacijskega vidika.

Imate dodatna vprašanja? 

Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja dr. Tatjani Horvat na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na webinarju.

Namenjeno je poslovodstvu, vodjem projektov, oddelkom za investicije, ključnim ljudem v prodaji, nabavi, pravni službi in financah.

No data was found