Izzivi pri oblikovanju in izračunu transfernih cen za doseganje poslovnih ciljev družbe

17. 03. 2022 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital
750-x-500_TRANSFERNE-CENE_2022

Ste odvisna, povezana ali matična družba oziroma del skupine podjetij? Konec marca 2022 bo treba oddati obračun DDPO Fursu in s tem pripraviti tudi dokumentacijo transfernih cen za poslovno leto 2021.

Pri transfernih cenah je treba za namene obdavčitve ugotoviti, kaj je bilo zares zaračunano in kaj bi moralo biti zaračunano, pa morda ni bilo, oziroma po kakšni vrednosti bi moralo biti zaračunano, pa morda ni bilo. Zato bodo tudi davčne uprave (slovenska in tuje) preverjali transferne cene. Pomembne pri tem so cene, po katerih podjetja sklepajo posle, prodajajo storitve povezanim družbam. Posli morajo biti sklenjeni po tržnih cenah. Kaj pa, če ne?

Ker je oblikovanje transfernih cen predvsem poslovni izziv, je poglavitno vprašanje, kako postaviti pravila za oblikovanje transfernih cen znotraj skupine, da bomo dosegali tudi določene poslovne cilje.

Pri pregledih je Furs pozoren predvsem na neizkazovanje davčnih prihodkov oziroma evidentiranje odhodkov, ki niso neposredno povezani z opravljanjem dejavnosti, ter zniževanje davčnih osnov z uveljavljanjem olajšav. Oblikovane transferne cene, posebej pri transakcijah s tujimi povezanimi osebami, pa postanejo tudi pomembno mednarodno davčno vprašanje. Transferne cene morajo biti z davčnega vidika oblikovane tako, da so z njimi zadovoljne davčne uprave v različnih državah.

Ali veste:

  • Kaj pregledujejo Furs in tuje davčne uprave pri transfernih cenah?
  • Kdaj je treba v obračunu DDPO (ki ga oddajamo 31. marca 2022) prilagajati postavke in davčno osnovo zaradi povezanih oseb?
  • Katere od vplivov covida-19 je treba vključiti v izračun transfernih cen?
  • Katere od vplivov covida-19 je treba vključiti v dokumentacijo transfernih cen?
  • Ali povišanje tržnih cen izdelkov in storitev vpliva na dokumentacijo in izračune transfernih cen?

Če ste vsaj na eno vprašanje odgovorili z ne, potem je ta seminar pravi za vas!

No data was found