Izzivi razvoja energetskih storitev, pilotnih projektov in prestrukturiranja energetsko intenzivnih industrijskih panog v luči novega NEPN

01. 10. 2020 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Hotel Slon
NPEN-a

Prihodnost industrijskega sektorja v Sloveniji bo povezana z odzivnim implementiranjem tehnoloških sprememb, ki nedvomno prinašajo veliko priložnosti. Ukrepi Nacionalnega energetskega podnebnega načrta (NEPN) predvidevajo podporo novim tehnologijam v obliki podporne sheme za prehodno obdobje in spodbujajo pripravo demonstracijskih projektov. V NEPN so energetsko intenzivna podjetja prepoznana kot jedra prihodnjih energetskih skupnosti, ki bodo temeljile na uporabi odvečne toplote v lokalnih energetskih sistemih, večji izrabi OVE in pilotnih rešitvah za uporabo CO2 v proizvodnji sintetičnih plinastih goriv.

Z uvajanjem nove paradigme v industrijo, ki bo sledila napovedanim spremembam v energetiki, lahko te spremembe postanejo zagonska sila gospodarskega razvoja Slovenije. NEPN temelji na dejstvu, da bomo predlagane ukrepe morali izvajati in pozorno spremljati njihove učinke ter približno vsaka štiri leta pripraviti posodobljeno verzijo NEPN, v kateri bomo sistematično uvajali izboljšave na vseh področjih. Z ignoriranjem izzivov, ki so pred nami, zagotovo ne bomo dosegli ustreznih rešitev, zato je dialog nujen.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste bili z nami na strokovnem posvetu.

Iskrena hvala predvsem govorcem, ki so prispevali kvalitetno vsebino in predstavili svoj pogled na obravnavano problematiko, in sponzorjema Gen energiji in CInkarni Celje.

No data was found