Kaj je treba vedeti iz »COVID« zakonodaje pri pripravi poslovne in davčne bilance

10. 03. 2021 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital: Zoom
SS-covid-bilance

Rok za oddajo davčne bilance Fursu je 31. marec 2021, pri tem pa je podlaga poslovna bilanca, ki jo oddajamo na AJPES. Letos je novost ta, da mora precej podjetij pri pripravi poslovne in davčne bilance upoštevati tudi »COVID« zakonodajo oziroma protikoronske pakete.

Leto 2020 je bila prava neznanka, prineslo je mnogo vprašanj, dilem, predvsem pa hitro reagiranje na interventno zakonodajo. Računovodski servisi so v prvem valu hiteli s prebiranjem zakonodaje ter obveščanjem podjetij in podjetnikov v zvezi s pomočjo, ki jo je namenila država. Nato so sledili še PKP 3, 4, 5 … in še kar ni bilo videti konca. Zdaj smo že pri sedmem in osmem protikriznem paketu pomoči, na vidiku pa je že deveti. Skratka, v manj kot letu dni je bilo oziroma bo izdanih osem ali devet novih protikriznih zakonov, ki se nanašajo predvsem na oproščene prispevke, odloge davčnih obveznosti, povračila nadomestila plač, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa, krizne dodatke, povračilo fiksnih stroškov.

Računovodje in drugi, ki pripravljajo računovodske izkaze, so morali poleg vsega omenjenega biti pazljivi tudi na ustrezno pripoznavanje prejetih državnih pomoči in sprotno evidentiranje računovodskih postavk, saj nas je konec leta presenetil paket s fiksnimi stroški, ki je zahteval dokaj natančen vpogled v finančno poslovanje podjetij ter povzročil nemalo preglavic pri njihovem izračunavanju.

Bliža se priprava zaključnih računov in davčnih obračunov, zato je pomembno, da so prejete državne pomoči pravilno razvrščene v računovodskih izkazih. Najbolj smiselno je, da so se te pomoči vodile na posebnem kontu, zato da jih potem znamo pravilno zavesti tudi v davčni obračun in da lahko iz tega izhajamo tudi pri izračunu fiksnih stroškov.

Pri samem davčnem obračunu pa ne smemo pozabiti na evidentiranje davčno nepriznanih odhodkov in na davčne olajšave, s katerimi lahko optimiziramo davčno osnovo.

Prav tako pa je še vedno dovolj časa, da lahko podjetje reagira, če bi ugotovilo, da do državne pomoči ali povračila fiksnih stroškov ni upravičeno, in to tudi ustrezno pripozna v računovodskih izkazih.

 

Koristno branje: VESTE, KAKO PREJETA POMOČ VPLIVA NA DAVČNI OBRAČUN?

 

Kaj je glavni problem?

Največ vprašanj, ki se v praksi pojavljajo v povezavi s prejeto državno pomočjo na podlagi interventne zakonodaje, se nanaša na to, ali so državne pomoči pravilno pripoznane v računovodskih razvidih ter ali so zajete prav vse državne podpore. Kakšen vpliv in posledice ima to za davčni obračun ter kaj storiti v primerih, ko ugotovite, da do prejete pomoči niste upravičeni? Vse to so pogosta vprašanja, ki nas spravljajo v dilemo.
S pregledom interventne zakonodaje in pravil računovodenja ter na primerih iz prakse lahko vse te dileme razjasnimo!

Na webinarju bomo odgovorili na ključna vprašanja:

  1. Ali ste upravičeni do pomoči po zakonodaji, povezani s COVID-19?
  2. Kako pravilno evidentirati državne pomoči v računovodskih izkazih?
  3. Kako prejete državne pomoči po interventni zakonodaji vplivajo na davčni obračun 2020?
  4. Kakšen vpliv bodo prejete državne pomoči imele na poslovno bilanco leta 2020?
  5. Kakšne so posledice vračanja pomoči?

 

No data was found