Kako do uspešnega medgeneracijskega sodelovanja?

09. 11. 2022 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
GZS, Ljubljana
750-x-500_GENERACIJE_2022

Razpoloženje v organizaciji kroji tudi generacijska raznolikost zaposlenih, saj je delovno aktivnih največ različnih generacij doslej. To zahteva razumevanje in prilagajanje organizacijske kulture, pristopov vodenja in timskega dela. Le z razumevanjem, integriranjem in sodelovanjem vseh zaposlenih lahko polno izkoristimo intelektualni kapital organizacije.

Vsebina delavnice

  • Uvod, predstavitev ozadja tematike in povezava na delovno okolje. Razumevanje posameznih faz življenjskega cikla posameznika in kako se to izraža pri delu.
  • Predstavitev specifik in glavnih značilnosti posamezne delovne aktivne generacije glede na področje vodenja, komuniciranja, zavzetosti in sodelovanja
  • Prvine čustvene inteligence glede na percepcijo različnih generacij
  • Predstavitev pristopov in metod za sinergijsko medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje
  • Pomen sodelovanja, povezanosti in prenosa znanja ter veščin med različnimi generacijami
  • Spodbujanje vsegeneracijske vključenosti, zavzetosti in gojenje kulture medsebojnega spoštovanja
  • Sklep, sinteza spoznanj in načrt, kako lahko predstavljeno uporabimo v praksi pri svojem delu.

Način dela in trajanje

Delavnica je naravnana tudi izkustveno, praktično. Ob prepletanju frontalnega in interaktivnega se udeleženci aktivno vključujejo v diskusijo, reševanje konkretnih situacij.

Koristi za udeležence

  • Udeleženci se seznanijo s specifikami različnih generacij.
  • Z razumevanjem različnosti se prilagodijo pristopi za vodenje in uspešno komuniciranje z zaposlenimi različnih generacij.
  • Udeleženci se seznanijo z metodami in ukrepi za vzpostavitev učinkovitega medgeneracijskega sodelovanja.

Ciljna skupina: vodje vseh organizacijskih ravni, kadrovski direktorji, vodje kadrovskih služb, kadrovniki, kadrovski strokovnjaki …

No data was found