Kako izkoristiti milijone iz razpisov in kako jih uveljaviti za davčne olajšave

24. 03. 2022 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital
750-x-500__RAZPISI_2022

V Sloveniji in tudi v EU je na voljo kar nekaj razvojno-raziskovalnih razpisov. Če imate v podjetju razvojno-raziskovalne aktivnosti, lahko uveljavljate davčno olajšavo in pridobite nepovratna sredstva, s čimer pospešite svoj razvoj in spodbudite rast podjetja. Kako pridobiti sredstva EU in druga sredstva za subvencioniranje projektov R & R ter kakšna naj bo vsebina dokumentacije za izrabo olajšave za R & R, ki jo zahteva Furs?

Da se davčna olajšava za vloženi znesek v vlaganja v raziskave in razvoj prizna, je treba imeti poslovni načrt ali poseben razvojni projekt ali program podjetja. Poleg načrta za projekt morate imeti tudi dokazila, da je bil izveden. Sem sodi tudi vodenje stroškov. Ker davčno olajšavo za R & R uporablja vse več podjetij, bomo predstavili vsebino načrta oziroma programa razvoja in sestavine dokumentacije, ki jo pri izrabi te olajšave zahteva Furs.

Stroški R & R oziroma vložena sredstva vplivajo na davčno osnovo davčnega zavezanca, in sicer prek sto odstotkov davčne olajšave pri obračunu davka na dobiček, ki ga je treba oddati do 31. marca 2022. Davčna olajšava za raziskave in razvoj (R & R) se lahko izkoristi v višini sto odstotkov vloženega zneska. Pri tem je treba zadostiti določenim pogojem, da gre res za raziskave in razvoj, na primer, ali ste razvili nekaj neodkritega, ali uporabljate znanje ali tehnologijo na z novimi pristopi, ali boste razvili patente, ali med vloženi znesek v R & R vključiti tudi stroške raziskave trgov in kupcev.

 

VPRAŠANJA IZ CELOTNE VSEBINE, NA KATERA BOSTA PREDAVATELJA ODGOVORILA NA WEBINARJU:

  1. Kateri R & R razpisi so primerni za vas?
  2. Ali veste, kakšna so ocenjevalna merila ministrstev za prijave na razpis za subvencioniranje R & R?
  3. Kako projekti R & R vplivajo na davčne olajšave?
  4. Ali veste, do kakšnih napak prihaja na področju izrabe olajšave za R & R?
  5. Želite izvedeti, kaj so sestavine dokumentacije za izrabe olajšave za R & R?
  6. Vas zanima, katere dejavnosti oziroma stroški in nakupi vplivajo na znižanje davčne osnove za sto odstotkov?

No data was found