Kako kadrovnik poskrbi za skladnost z GDPR in kako preveri skladnost zunanjih ponudnikov storitev?

24. 04. 2020 ob
13:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
Boss denying something saying no with a finger gesture to an upset employee in her office

Kljub temu da je GDPR jasen in naj bi ga v podjetjih že sprejeli, se kadrovnikom v praksi vsak dan pojavljajo nove dileme in vprašanja. Delovni procesi in postopki kadrovskih služb in agencij namreč pokažejo, kako obsežne so zahteve in določila GDPR. Zaradi tega inšpektorji v podjetjih pogosto odkrivajo kršitve, vse pogostejše pa so tudi pritožbe zaposlenih zaradi nepravilnega ravnanja z njihovimi osebnimi podatki v kadrovskih evidencah.

Ste prepričani, da inšpektorji za varstvo osebnih podatkov v vašem podjetju ne bi našli kršitev?

O VSEBINI SEMINARJA:

Podatki o zaposlenih in drugih pogodbenih sodelavcih ter o njihovih družinskih članih so osebni podatki. Nekateri, denimo podatki o zdravju ali članstvu v sindikatu, sodijo celo med tako imenovane posebne vrste osebnih podatkov, ki jih je treba obdelovati še posebej previdno. Splošna uredba o varstvu podatkov (GDPR) temeljito zaostruje pravila glede zbiranja, hrambe in obdelave osebnih podatkov in predvideva drakonske kazni za kršitve (od 20 milijonov evrov do štirih odstotkov globalnega letnega prometa). Dodaten izziv na kadrovskem področju pomeni stališče, da je zaradi podrejenosti zaposlenih težko govoriti o prostovoljnosti (ki je pogoj za veljavnost) osebnih privolitev za obdelavo osebnih podatkov. Obenem kadrovske osebne podatke čedalje pogosteje obdelujejo zunanji ponudniki (na primer računovodstvo, ponudniki HRM-aplikacij in drugi), veliko nejasnosti pa je tudi glede nadzora nad (komunikacijsko) zasebnostjo zaposlenih. Namen seminarja je osvetliti resnične dileme s področja varstva osebnih podatkov, s katerimi se vsakodnevno srečujejo kadrovniki.

KOMU JE SEMINAR NAMENJEN?

Vodjem in zaposlenim v kadrovskih oddelkih, HR-managerjem, vodjem agencij za posredovanje dela in zaposlitev, direktorjem, predstojnikom organov in direktorjem organizacij v javnem sektorju, odgovornim osebam za varstvo osebnih podatkov, odgovornim osebam za skladnost poslovanja (»compliance« managerjem), vodjem pravnih služb, revizorjem.

No data was found