Kako koristiti milijone iz razpisov R&R in jih uveljaviti za davčne olajšave R&R?

23. 04. 2020 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Online - Zoom
DRF-davcne-olajsave

Pri tem je treba vedeti, kateri subvencionirani stroški bodo sofinancirani in kaj od tega financiranja lahko uveljavljamo kot davčno olajšavo.

Tako v Sloveniji kot tudi v EU je na voljo kar nekaj razvojno raziskovalnih razpisov. Če imate v podjetju razvojno raziskovalne aktivnosti, lahko uveljavljate davčno olajšavo in pridobite nepovratna sredstva, s čimer pospešite svoj razvoj in spodbudite rast podjetja. Kako pridobiti EU in druga sredstva za subvencioniranje R&R projektov ter kakšna naj bo vsebina dokumentacije za koriščenje olajšave za R&R, ki jo zahteva FURS?

Da se davčna olajšava za investirani znesek v vlaganja v raziskave in razvoj prizna, je treba imeti poslovni načrt ali poseben razvojni projekt ali program podjetja. Poleg načrta za projekt morate imeti tudi dokazila, da je bil izveden. Sem šteje tudi vodenje stroškov. Ker davčno olajšavo za R&R koristi vedno več podjetij, bomo predstavili vsebino načrta/programa razvoja in sestavine dokumentacije, ki jo v primeru koriščenja te olajšave zahteva FURS.

Evropska komisija že več let izvaja razpise za R&R, kjer smo zelo uspešni tudi Slovenci (SME instrument, Fast Track to Innovation, Obzorje2020,…). Prav tako slovenska ministrstva objavljajo razpise za evropska kohezijska sredstva za subvencioniranje R&R. Gre za razpise, preko katerega podpirajo projekte, ki so v skladu s smernicami Strategije pametne specializacije (SPS). Razpisi so namenjeni tako velikim kot malim in srednjim podjetjem, se pa bo višina pomoči oziroma delež financiranja iz evropskih sredstev razlikovala glede na velikost podjetja. Pri tem je treba vedeti, kateri stroški R&R bodo sofinancirani in kaj od tega financiranja lahko uveljavljamo kot davčno olajšavo.

Stroški R&R oz. investirana sredstva vplivajo na davčno osnovo davčnega zavezanca, in sicer prek 100% davčne olajšave pri obračunu davka na dobiček, ki ga je treba oddati do 31. marca 2020. Davčna olajšava za raziskave in razvoj (R&R) se lahko koristi v višini 100% investiranega zneska. Pri tem je treba zadostiti določenim pogojem, da gre res za raziskave in razvoj, na primer, ali ste razvili nekaj neodkritega, ali uporabljate znanje ali tehnologijo na nov način, ali boste razvili patente, ali med investirani znesek v R&R vključiti tudi stroške raziskave trgov in kupcev.

VPRAŠANJA IZ CELOTNE VSEBINE, NA KATERA BODO PREDAVATELJI ODGOVORILI NA SEMINARJU?

  1. Se želite seznaniti z najnovejšimi ugotovitvami davčnih inšpektorjev na področju koriščenja olajšave za R&R?
  2. Želite zvedeti, kaj so sestavine dokumentacije za koriščenje olajšave za R&R
  3. Vas zanima, katere dejavnosti/stroški/ in nakupi vplivajo na znižanje davčne osnove za 100%?
  4. Ali želite pravilno izpolniti davčni obrazec za koriščenje olajšav za R&R?
  5. Kateri R&R razpisi so primerni za vas?
  6. Ali veste, kakšni so ocenjevalni kriteriji ministrstev za prijave na razpis za subvencioniranje R&R
  7. Kako R&R projekti vplivajo na davčne olajšave?

ODGOVORI NA VAŠA VPRAŠANJA:

Da bo izobraževanje prilagojeno vašim željam in pričakovanim odgovorom, lahko pošljete vprašanja na elektronski naslov tatjana.horvat@finance.si. Odgovore boste dobili na webinarju.

No data was found