Kako po korona krizi strateško prilagoditi poslovanje ter narediti realen in izvedljiv poslovni načrt za leto 2021?

08. 07. 2020 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital
WEB-NASLOVKA

Podjetja vsako leto pripravljajo letne plane, ki morajo biti usklajeni s strategijo uresničitve postavljenih ciljev.

Po COVID-19 se je poslovno okolje zelo spremenilo. Večja je negotovost, več je sistemskih tveganj, česar pred pol leta nismo niti slutili.

Kako naprej, če je to vplivalo na naše prihodke? Spremenile so se navade porabnikov, nekatere industrije so močno prizadete, na primer avtomobilska. Strateški načrti, ki smo jih pripravljali v preteklosti, verjetno niso več v celoti izvedljivi in realni.

S spremembo strateških načrtov se bodo spremenili tudi letni plani, začenši z letoma 2020 in 2021, in to tako v panogah, ki so bile prizadete, kot tudi v tistih, ki so doživele rast. Načrte je treba graditi zgolj na zdravih temeljih in obetavnih dejavnostih podjetja.

No data was found