Novosti Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2)

09. 12. 2021 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital
750-x-500_ZVOP-2_2109_2021

Slovenija z zamudo sprejema Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2), ki naj bi dopolnil oziroma interpretiral (nekatere) določbe Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR), ki se sicer v Sloveniji (že) neposredno uporablja. S sprejetjem zakona bo Informacijski pooblaščenec dobil tudi zakonsko podlago za izrekanje glob tako na podlagi GDPR kot na podlagi ZVOP-2. Besedilo predloga ZVOP-2 prinaša nekatere rešitve in posebnosti, ki jih morajo podjetja in organizacije javnega sektorja poznati, če želijo na tem področju poslovati skladno. Na seminarju bomo s praktičnega vidika osvetlili poglavitne predlagane novosti in odgovorili na vprašanja, ki se ob njih porajajo.

Med drugim bomo odgovorili na naslednja vprašanja:

  • kdaj je treba voditi dnevnik obdelave podatkov in kaj mora vsebovati;
  • kakšne so dodatne varnostne zahteve, kadar se v zbirki obdelujejo posebne vrste osebnih podatkov več kot 10.000 posameznikov ali kadar se v zasebnem sektorju obdelujejo osebni podatki več kot 200.000 posameznikov;
  • kakšna pooblastila dobivajo inšpektorji in kakšne ukrepe lahko uporabijo v primeru kršitev;
  • kateri pogoji morajo biti izpolnjeni za posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam;
  • pod katerimi pogoji je podatke dovoljeno prenesti v tretje države;
  • kdaj je obvezno imenovati pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov (DPO) in kakšne pogoje mora izpolnjevati;
  • kako je urejeno razmerje med svobodo izražanja in varstvom osebnih podatkov ter med pravico do dostopa do informacij javnega značaja in varstvom osebnih podatkov;
  • katere so posebne zahteve za videonadzor in biometrijo;
  • kakšni so pogoji za javno objavo osebnih (kontaktnih) podatkov zaposlenih;
  • kakšne so posebnosti glede osebnih podatkov umrlih.

Seminar je namenjen: direktorjem, vodjem pravnih/kadrovskih služb in zaposlenim v njih, pooblaščenim osebam za varstvo podatkov (DPO), vodjem (digitalnega) marketinga, vodjem IT-oddelkov, predstojnikom organov v javnem sektorju.

No data was found