OKOLJSKO SREČANJE 2022: Kako smo pripravljeni na izzive, ki jih prinašajo podnebne spremembe - okolje, energetika in industrija

20. 10. 2022 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Hotel Lev, Ljubljana
750-x-500_OKOLJSKO_2022

Stopimo skupaj in aktivno spodbujajmo ustrezno okolje za nadaljnji razvoj slovenske industrije, ki bo morala ohranjati korak s svetovno konkurenco. Že tradicionalno Okoljsko srečanje bo v letošnjem letu potekalo v živo, v ospredju pa bodo izzivi podnebnih sprememb s katerimi se srečujemo v okolju, energetiki in industriji.

Letošnje poletje je bilo za vse, ki delujemo na področju okolja in energetike, polno različnih izzivov. V kriznih časih nas okoliščine vedno znova presenetijo, zato ugotavljamo, da problematika prehoda v podnebno nevtralno družbo in s tem povezanega trajnostnega razvoja potrebuje sistematične in dolgoročne strategije. Nedavno sem bil priča zgodovinskemu trenutku v Angliji, ko so dosegli novi absolutni temperaturni rekord in se jim je javno življenje skorajda ustavilo. V Londonu in okolici so visoke temperature povzročile večje število napak signalizacije na železniškem omrežju, sledila je odpoved večjega števila vlakov. Angleški podnebni strokovnjaki so ob tem dogodku ponovno opozorili širšo javnost, da bo angleška družba za prilagajanje na nove podnebne okoliščine potrebovala veliko sredstev, poleg finančnih tudi veliko časa in dodatnih primerno usposobljenih kadrov, ki bodo lahko izvajali sprejete ukrepe. Na podobne razmere tudi pri nas že vrsto let opozarjamo na Okoljskem srečanju. Tudi naši strokovnjaki so preveč pogosto preslišani, saj primanjkuje volje, odločitev in sredstev za realizacijo nujno potrebnih ukrepov. Zavedati se moramo nove realnosti podnebnih sprememb, ki zahteva konkretna dejanja in spremembo dosedanje razvojne paradigme, ki pravi, da se mora z gospodarsko rastjo povečevati tudi poraba naravnih virov in posledično nastajanje večjih količin odpadkov. Pri iskanju odgovorov se ne smemo osredotočiti le na sedanjost in tehnološke izzive, temveč moramo razmišljati širše in se vprašati o naših ključnih družbenih in človeških izzivih na poti v trajnostno preobrazbo. Ob tem ne smemo pozabiti, da vsaka tehnologija in oprema, ne glede na to kako je učinkovita, izgublja smisel, če ne bomo razpolagali z usposobljenimi kadri, ki jo bodo ustrezno uporabljali.

Trajnostni razvoj v ožjem smislu pomeni, da država ne prelaga današnjih težav v prihodnost. V širšem smislu to pomeni odgovorno vedenje vseh struktur, od predsednika države in javnega sektorja do posameznega državljana. Nacionalne smernice in cilji trajnostnega razvoja so opredeljeni na državni ravni, večji del implementacije pa se mora odraziti skozi sodelovanje z gospodarstvom. Potrebno se je zavedati, da so za izkoriščanje polnega potenciala Slovenije zlasti na področju konkurenčnosti in gospodarske rasti ter zmanjšanja negativnih vplivov na okolje, nujno potrebni novi implementacijski mehanizmi in večje število primerno usposobljenih strokovnjakov. Javni uslužbenci se morajo zavedati, da gospodarski subjekti potrebujejo konkretno podporo za izvedbo nujno potrebnih naprednih projektov, kajti to je edina pot za uresničevanje nacionalnih razvojnih ciljev in okoljsko odličnost v praksi. Najbolj pogosta napaka v načrtovanju trajnostnih rešitev je neupoštevanje lokalnih posebnosti (država, mesto ali podjetje) in s tem povezano slepo prevzemanje oziroma kopiranje tujih strategij in rešitev. Konkretna državna podpora, ki mora temeljiti na energetski učinkovitosti in okoljski odličnosti mora omogočiti gospodarskim subjektom sprejemanje odločitev, ki ne zastopajo le interesov sedanjih lastnikov, temveč tudi prihodnjih generacij. Skozi pretekla Okoljska srečanja sem se prepričal, da imamo v Sloveniji dovolj strokovnega znanja za reševanje glavnine težav s katerimi se spopadamo. Veseli me, da imamo v Sloveniji veliko število sodobnih, energetsko učinkovitih in okoljsko odgovornih podjetij, katerih razvoj temelji na okolju prijaznih tehnologijah, skrbi za kadre in vključenost v lokalno okolje. Upam se trditi, da se bo konkurenčnost podjetij v prihodnje merila z merili energetske in okoljske učinkovitosti.

Letošnje Okoljsko srečanje predstavlja nadaljevanje izjemno uspešnih preteklih srečanj in temelji na dejstvu, da lahko zastavljene cilje dosežemo le, če se vsi skupaj dejavno prizadevamo za dvig gospodarske konkurenčnosti, ki mora temeljiti na kulturi okoljske, snovne in energetske odgovornosti.

Na Okoljskem srečanju bomo tokrat obravnavali sledeče vsebine:

  • Izzivi blaženja in prilagajanja na podnebne spremembe,
  • Vplivi podnebnih sprememb na industrijo in naše vsakdanje življenje in
  • Napredni podnebni in okoljski projekti v Sloveniji.

Okoljsko srečanje je dogodek, ki že vrsto let podpira razvoj kulture dialoga med različnimi deležniki. Podobno kot doslej, pomemben del letošnjega Okoljskega srečanja predstavlja tudi izmenjava izkušenj, ki jih bodo z nami delili slovenski gospodarstveniki. Predstavili nam bodo konkretne projekte in bodo kritično spregovorili o izzivih bodočega razvoja še posebej v teh kriznih časih, ko marsikatero podjetje ne ve kako bo prebrodilo prihajajočo zimo. Okoljsko srečanje nadaljujemo v smeri spodbujanja konstruktivnega dialoga med različnimi deležniki, s ciljem, da v Sloveniji še naprej spodbujamo ustrezno okolje za nadaljnji razvoj našega gospodarstva, ki bo moralo ohranjati korak s svetovno konkurenco.

Okoljsko srečanje je strokovni dogodek na visoki ravni, ob tem bo poskrbljeno tudi za osebno izmenjavo izkušenj. Upam, da se nam boste pri tem pridružili!

No data was found