OKOLJSKO SREČANJE 2023: Kako uspešni smo pri izvajanju naprednih projektov s poudarkom na inovativnosti, okoljski, snovni in energetski učinkovitosti

16. 11. 2023 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
GH Union, Steklena dvorana
750-x-500_OKOLJSKO-SRECANJE_2023

Pravilna kombinacija inovativnosti

Pravilna kombinacija inovativnosti, okoljske odličnosti, energetske in snovne učinkovitosti je najpomembnejši del načrta za prehod v podnebno nevtralno družbo in v slovenskem kontekstu lahko postane gonilo dodatnega razvoja. Moderna in družbeno odgovorna slovenska podjetja že danes izvajajo napredne projekte, ki jim omogočajo gospodarsko rast in povečanje konkurenčnosti, temelječe na inovativnosti in tehnologijah, prijaznih do okolja.

Pot do uspeha zahteva individualizacijo odgovornosti ter jasne in merljive cilje za doseganje rezultatov. Natančno opredeljeni cilji usmerjajo vsakdanje odločitve in so podlaga za spremljanje in merjenje napredka. Predvideni ukrepi za dolgoročno doseganje ciljev trajnostnega razvoja lahko polno učinkujejo samo takrat, ko je njihova izvedba posledica skupnega in sistematičnega načrta. S trajnostnim razvojem v ožjem pomenu zagotavljamo, da ne prelagamo trenutnih težav na prihodnje generacije. V širšem pomenu pa to pomeni odgovorno ravnanje vseh družbenih slojev, od vodstva države in državne uprave do vseh gospodarskih subjektov in posameznih državljanov. Letos se na Okoljskem srečanju osredotočamo na to, kako uspešno izvajamo napredne projekte, ki temeljijo na inovativnosti, okoljski odličnosti, snovni in energetski učinkovitosti, kar je tudi ena od prioritet prihodnjega razvoja Evropske unije. Nacionalne smernice in cilji trajnostnega razvoja so določeni na državni ravni, vendar mora njihovo uresničevanje potekati skozi sodelovanje z gospodarstvom in državljani. Jasni cilji podnebne nevtralnosti dobivajo svoje mesto v trajnostnih strategijah podjetij in kar nekaj jih bo predstavljenih na letošnjem Okoljskem srečanju.

Letošnje Okoljsko srečanje pomeni nadaljevanje izjemno uspešnih minulih srečanj in temelji na dejstvu, da lahko postavljene cilje dosežemo le, če si vsi skupaj dejavno prizadevamo za dvig gospodarske konkurenčnosti.

Na Okoljskem srečanju smo tokrat obravnavali naslednje vsebine:

  • podporno okolje za izvajanje naprednih projektov,
  • napredni in inovativni projekti v našem okolju in
  • pregled stanja v slovenski industriji – spremljamo odličnost v praksi.

Okoljsko srečanje je dogodek, ki že vrsto let podpira razvoj kulture dialoga med različnimi deležniki. Podobno kot do zdaj je pomemben del letošnjega Okoljskega srečanja tudi izmenjava izkušenj, ki nam jih bodo zaupali slovenski gospodarstveniki. Predstavili nam bodo konkretne projekte in kritično spregovorili o izzivih prihodnjega razvoja. Okoljsko srečanje nadaljujemo v smeri spodbujanja konstruktivnega dialoga med različnimi deležniki, s ciljem, da v Sloveniji tudi v prihodnje spodbujamo ustrezno okolje za nadaljnji razvoj svojega gospodarstva, ki bo moralo ohranjati korak s svetovno konkurenco.

Oglejte si vse prezentacije okoljskega srečanja 2023

Oglejte si vse prezentacije okoljskega srečanja 2023

Kakšen je ogljični odtis NLB-a - družbena odgovornost in trajnostni razvoj /
Alenka RECELJ MERCINA, NLB /
Koliko polnilnic za električna vozila potrebujemo in kako smo pripravljeni na elektrifikacijo osebnega prometa /
dr. Jurij CURK, Elektro Ljubljana /
LIFE IP Care4Climate - Izkušnje z delovanjem energetske skupnosti v Hrastniku /
Boštjan REMIC, Focus, društvo za sonaraven razvoj /
Uspešni in okolju prijazni - pogozdovanje, recikliranje in sodelovanje /
Marián ŠEFČOVIČ, Radenska /
Proizvodnja smuči na obnovljivo električno energijo /
Leon KOROŠEC, Elan /
Uporaba očiščene vode iz CČN Celje kot tehnološke vode v Cinkarni Celje /
Nikolaja PODGORŠEK-SELIČ, Cinkarna Celje in Ludvik MEKUČ, Kolektor Sisteh /