Plačevanje in nagrajevanje prodajalcev v času polne zaposlenosti

19. 09. 2023 ob
14:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Fantastični prostori, Ljubljana Stegne
750-x-500_NAGRAJEVANJE_2023

Danes je na trgu dela zelo malo dobrih prodajalcev. Zato je nujno, da zadržimo najboljše prodajalce v podjetju in jih hkrati spodbudimo, da dosegajo in presegajo postavljene cilje. Način, kako prodajalce plačujemo in nagrajujemo, je eno izmed najpomembnejših orodij, s katerim zagotavljamo zvestobo in motivacijo prodajalcev.

Če nalogo oblikovanja plačnega modela poenostavimo zgolj na neko formulo, s katero bomo razdelili razpoložljivi denar za nagrade, smo na dobri poti, da prodajalcev ne bomo niti motivirali niti zadržali v podjetju. Še več, odšli bodo najboljši, tisti s slabšimi rezultati pa bodo ostali.

V času velike zaposlenosti in bitke za kadre je treba na plačevanje prodajalcev gledati širše in v ponudbo vključiti celotno košarico ugodnosti, s katerimi najboljše prodajalce motiviramo, da nam ostanejo zvesti, povprečne prodajalce pa spodbujamo, da izboljšajo prodajne rezultate. Prednost pristopa, ki temelji na košarici ugodnosti, je tudi v tem, da na trgu dela postanemo prepoznani in zanimivi za najboljše kandidate.

Košarica ugodnosti poleg primerne osnovne plače in variabilnega plačila zajema tudi nedenarne nagrade in bonitete. Ključ do uspeha je narediti kombinacijo osnovne plače, variabilnega plačila in nefinančnih bonitet ob hkratni finančni vzdržnosti plačnega modela.

Namen seminarja je, da direktorjem, vodjem prodaje, kadrovnikom in finančnikom predstavimo sodoben pristop k plačevanju prodajnega osebja, ki bo spodbujal prodajalce, da presegajo cilje. Udeleženci se bodo seznanili z dejavniki, na katere morajo biti pozorni pri postavitvi plačnega modela. Predavatelj, ki ima več kot 20 let izkušenj s postavitvijo plačnih modelov za prodajno osebje v različnih panogah, bo predstavil številne možnosti, ki jih imamo pri oblikovanju formul, in kateri elementi so najbolj primerni v posameznih okoliščinah.

Programski urnik

  • Kaj je ključno za zadržanje dobrih prodajalcev in motiviranje povprečnih za doseganje postavljenih ciljev?
  • Kakšna je primerna organiziranost prodajnega oddelka?
  • Kako določanje ciljev vpliva na prodajo in plačevanje prodajalcev?
  • Kakšna razmejitev med osnovno plačo in variabilnim plačilom je najboljša za vaše podjetje?
  • Na katere dejavnike moramo biti pozorni pri postavitvi plačnega modela?
  • Katera merila uporabiti, da bo plačni model najbolj učinkovit?
  • Kako s plačnim modelom spodbuditi sodelovanje med prodajnim osebjem?
  • Kako narediti plačni model, da bomo k prodaji spodbudili zaposlene, ki niso prodajalci?

No data was found