Povračila stroškov v zasebnem sektorju - spremembe 2022

15. 11. 2022 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital
750-x-500_POVRACILO-STROSKI_2022-1

Spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja v 2022

Delavec je upravičen do povračila stroškov prehrane, prevoza na delo in z dela ter povračila stroškov na službeni poti. Način in višina povračil stroškov sta urejena v delovnopravni zakonodaji. Zakon o delovnih razmerjih ne predpisuje načina povračil in višine, temveč napotuje na ureditev v kolektivnih pogodbah in podzakonskem aktu. Davčno obravnavo povračil stroškov določa uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Uredba se je v letu 2022 dvakrat spreminjala. Kako in kdaj sprememba davčnega predpisa vpliva na pravico delavcev do povračila stroškov?

Cilj seminarja je udeležence seznaniti s spremembami uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, začrtati mejo med pravico in obdavčitvijo te, razjasniti vpliv sprememb uredbe na pravice delavcev in predstaviti stališča davčnega organa. Webinar je pripravljen na praktičnih primerih.

Odgovorili bomo na naslednja vprašanja:

 • Kdaj delodajalca zavezuje kolektivna pogodba?
 • Ali je pravilnik o delovnih razmerjih obvezen interni akt?
 • Lahko povračila stroškov določim drugače kot v zavezujoči kolektivni pogodbi?
 • Kdaj sprememba uredbe vpliva na povračila stroškov?
 • Ali delavcu pripada povračilo stroškov prehrane, če delodajalec omogoča topli obrok?
 • Je delodajalec dolžan povrniti povračilo stroškov prevoza v višini iz uredbe, če delavec uporablja javna prevozna sredstva?
 • Kako si pri povračilu stroškov prevoza razlagati limit 140 evrov na mesec?
 • Ali delavcu lahko izplačamo povračila stroškov prevoza na delo, če plačuje polno boniteto za službeno vozilo?
 • So delavci, ki delajo krajši delovni čas, upravičeni do povračil?
 • Zakaj je treba pri službeni poti pisati potne naloge?
 • Je delavec upravičen do dnevnice in prehrane?
 • Kdaj so povračila stroškov predmet obdavčitve?

Seminar je namenjen računovodjem, davčnikom, kadrovnikom, finančnikom in poslovodjem.

No data was found