Sprostitev denarnih tokov podjetja v nepredvidljivih časih

15. 02. 2023 ob
13:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
on-line
750-x-500_DENARNI-TOK_2023

Značilnosti poslovanja podjetja, kot so poslovna fleksibilnost delovanja, kapitalska ustreznost in samozadostnost, so postale njegova konkurenčna prednost. Kako prek optimizacije premoženja in poslovanja, ki pomembno vpliva na denarni tok podjetja, okrepiti pozitivni denarni tok in predvsem omogočiti njegovo stabilnost kljub negotovim razmeram v našem okolju?

Kje imamo notranje rezerve za okrepitev pozitivnega denarnega toka v podjetju, ki jih morda še ne vidimo, in kako lahko te pomembno pripomorejo k neprekinjenemu delovanju v negotovih razmerah ter zagotavljanju likvidnosti in solventnosti podjetja?

Podjetja se danes spoprijemamo s številnejšimi sistemskimi tveganji in spremenjenimi poslovnimi razmerami, ki v naše poslovanje vnašajo negotovost. Kot kaže, ni pričakovati vrnitve v staro stanje. »Škarje« med vhodnimi in izhodnimi cenami se zapirajo, velik izziv so oskrbovalne verige, cene energentov, pridobivanje pravega kadra pa tudi spreminjajoče se potrebe naših kupcev. Naše poslovno okolje je poleg vsega izredno spremenljivo in nepredvidljivo. Hkrati mora podjetje delovati po načelu »going concern« v teoretično neskončnost in iskati rešitve za svoj preboj in prilagoditev spreminjajočemu se okolju. Kljub današnji kapitalski ustreznosti, solventnosti in likvidnosti, izjemni rasti v prodaji in njeni dobičkonosnosti moramo začeti iskati (kratkoročne in dolgoročne) rešitve za nadaljnjo sprostitev denarnih tokov, ki jih bomo potrebovali ob morebitnih nepredvidljivih spremembah v okolju, za dosledno izvajanje meril ESG, poslovna prestrukturiranja, odplačevanje posojil, dolgoročno poslovanje kot tudi za prerazporeditev virov.

S pravočasnim prepoznavanjem poslovno nepotrebnega, iskanjem alternativ tako v premoženjski bilanci kot tudi v poslovanju podjetja lahko najdemo pomembne vire za kratkoročno in dolgoročno sprostitev denarnih tokov.

Seminar nam bo pomagal pogledati na premoženjsko finančno stanje kot tudi samo poslovanje našega podjetja z druge perspektive, razločiti poslovno potrebno od nepotrebnega, kaj lahko uporabimo oziroma storimo in tako sprostimo denarni tok kratkoročno ali pa dolgoročno. Kako se lotiti tega procesa v okolju, ki ne mara sprememb? Učili se bomo prepoznati tako kratkoročne kot tudi dolgoročne notranje rezerve, priložnosti in tudi tveganja tako na strani premoženja kot tudi med obveznostmi, ki jih podjetje ima ali jih namerava prevzemati. Učili se bomo na primerih najboljših in na napakah drugih.

Odgovorili bomo na naslednja vprašanja:

  • Glavna gonila vrednosti ter dejavniki pozitivnega in stabilnega denarnega toka podjetja po dejavnostih v aktualnem času
  • Kaj je postalo poslovno nepotrebno premoženje podjetja? Kako ga v praksi prepoznati?
  • Kaj mora podjetje posedovati, ob kakšnih pogojih in zakaj?
  • Kaj storiti, ko naložbe ne prinašajo pričakovanih denarnih tokov, in kaj so alternative?
  • Kaj so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti subvencij in zadolževanja?
  • »Risk apetit« podjetja
  • Razločevanje poslovno potrebnih aktivnosti od poslovno nepotrebnih?
  • Ali stroškovna optimizacija temelji samo na krčenju in zniževanju stroškov?
  • Kako se lotiti optimizacij glede na poslovno okolje v podjetju?
  • Izkušnje najboljših, napake drugih in lekcije iz njih

Ciljna skupina:

Finančni kontrolorji, finančniki in poslovodstva malih in srednjih družb

No data was found