Sprostitev denarnih tokov podjetja v nepredvidljivih časih

28. 10. 2022 ob
13:30 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital
750-x-500_DENARNI-TOKOVI_20222

Kje imamo notranje rezerve, ki jih ne vidimo, in kako lahko pomembno pripomorejo k zagotavljanju likvidnosti in solventnosti podjetja?

Podjetja se danes soočajo s številnejšimi sistemskimi tveganji in spremenjenimi poslovnimi razmerami. Kot kaže, ni pričakovati vrnitve v staro stanje. Škarje med vhodnimi in izhodnimi cenami se zapirajo, velika težava so izzivi v oskrbovalnih verigah kot tudi pridobivanje pravega kadra. Naše poslovno okolje je poleg vsega izredno volatilno. Hkrati mora podjetje delovati po načelu »going concern« v teoretično neskončnost in iskati rešitve za svoj preboj. Kljub današnji kapitalski ustreznosti, solventnosti in likvidnosti, izjemni rasti v prodaji in dobičkonosnosti moramo začeti iskati rešitve za nadaljnjo sprostitev denarnih tokov, ki jih bomo potrebovali za prestrukturiranja, odplačevanje posojil, dolgoročno poslovanje kot tudi za prerazporeditev resursov. Današnja kapitalska ustreznost, solventnost ali likvidnost podjetja ni jamstvo za jutrišnjo. Marsikje že zaznavajo opazen upad prodaje. S pravočasnim prepoznavanjem poslovno nepotrebnega, iskanjem alternativ tako v premoženjski bilanci kot tudi v poslovanju podjetja lahko najdemo pomembne vire za kratkoročno in dolgoročno sprostitev denarnih tokov. Seveda smo pri tem pred novim izzivom – ohranjanju vrednosti premoženja.

Seminar nam bo pomagal pogledati na premoženjsko finančno stanje in poslovanje podjetja z druge perspektive, razločiti poslovno potrebno od nepotrebnega, kaj lahko uporabimo na kratek rok in kaj na dolgega. Kako se lotiti tega procesa v okolju, ki ne mara sprememb? Naučili se bomo prepoznati tako kratkoročne kot tudi dolgoročne notranje rezerve, priložnosti in tudi tveganja tako na strani premoženja kot tudi med obveznostmi, ki jih podjetje ima ali jih namerava prevzemati. Hkrati bomo pogledali uspešnost poslovanja podjetja, poslovni model, skupino podjetij in skupaj razmišljali o sprostitvah denarnih tokov podjetij po dejavnostih.

Odgovorili bomo na naslednja vprašanja:

  • Kaj je poslovno nepotrebno premoženje podjetja? Kako ga prepoznati?
  • Kaj storiti, ko investicije ne prinašajo pričakovanih denarnih tokov?
  • Finančna sredstva in »risk apetit«?
  • Kaj mora podjetje posedovati, ob kakšnih pogojih in zakaj?
  • Kaj so prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti subvencij in zadolževanja?
  • Razločevanje poslovno potrebnih aktivnosti od poslovno nepotrebnih?
  • Ali stroškovna optimizacija temelji samo na krčenju in zniževanju stroškov?
  • Je naš poslovni model dovolj fleksibilen ali samozadosten, da preživi spremembe v današnjem poslovnem okolju?

Ciljna skupina:

Finančni kontrolorji, finančniki in poslovodstva malih in srednjih družb

Pomembno:

Webinar bomo izvedli na način, da boste kar se da nemoteno lahko postavljali vprašanja in aktivno sodelovali.

No data was found