Statusna preoblikovanja družb: združitve, delitve … pravni, računovodski in davčni vidik z novostmi

15. 06. 2021 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital
750-x-500_PREOBLIKOVANJE-DRUZB_1506-20212

Pripojitev, spojitev, razdelitev, oddelitev, izčlenitev družb z aktualnimi pravnimi primeri, davčnimi posledicami, davčnim obračunom in pravili računovodenja po SRS in MSRP.
Na tokratnem webinarju boste spoznali 3 vidike statusnih preoblikovanj družb:

> PRAVNI VIDIK:

 1. Kaj je statusnopravno preoblikovanje gospodarskih družb s pravnega vidika in razlogi zanj?
 2. Kako so varovani upniki, kako imetniki deležev in kako delavci?
 3. Kako se lotiti postopka statusnega preoblikovanja in katere dokumente pripraviti ̶ predstavitev ob konkretnem primeru

Namen je predstaviti institute, ki jih je treba pri statusnih preoblikovanjih upoštevati, ter ob konkretnem primeru prikazati, kako se postopka lotiti s pravnega vidika in katere dokumente je treba pripraviti.

> RAČUNOVODSKI VIDIK:

 1. Kaj o računovodskem obravnavanju združitev (pripojitev ali spojitev), delitev, prevzemov in statusnih preoblikovanj določa ZGD-1?
 2. Ali poznate določila SRS glede obračunavanja poslovnih kombinacij pod skupnim upravljanjem?
 3. Kakšna so strokovna računovodska pravila za statusna preoblikovanja pri uporabnikih MSRP?
 4. Kako konkretno ob primerih izdelati računovodske izkaze po združitvi, delitvi in statusnem preoblikovanju?

Namen je predstaviti mednarodne strokovne usmeritve in napotke za računovodsko obravnavanje združitev, delitev in statusnih preoblikovanj. Računovodski vidik statusnih preoblikovanj bo predstavljen s konkretnimi primeri obračunov in računovodskih izkazov pred združitvijo in po njej, delitvi in drugih statusnih preoblikovanjih, ki jih predvideva ZGD-1.

> DAVČNI VIDIK:

 1. Kaj je obrat in kdaj ga je treba zagotoviti?
 2. Ali je vsako statusno preoblikovanje tudi davčno nevtralno? Kaj storiti, če ni?
 3. Kaj so skrite rezerve in kakšen je njihov vpliv na davčne obračune vključenih družb?
 4. Kako pravilno oddati priglasitev in vse druge obvezne obrazce na Furs?

Namen davčnega dela je predstaviti davčna upravičenja, ki jih lahko zavezanci uveljavljajo pri združitvah in delitvah, katere obveznosti je treba v tem primeru izpolniti ter kakšne so davčne posledice za družbe in družbenike v združitvah in delitvah. Opozorili bomo na najpogostejše napake v praksi in pričakovanja Fursa za odobritev davčno nevtralne izvedbe.

No data was found