Uporaba zahtevnejših vsebin MSRP v praksi

28. 05. 2020 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Online - Zoom
DRF-MSRP

Poštena vrednost, računovodenje finančnih sredstev (vključno z obračunavanjem varovanja pred tveganji) ter poslovne združitve skupaj s konsolidacijo zagotovo predstavljajo zahtevnejše vsebine MSRP. S tem seminarjem smo želeli na razumljiv način predstaviti omenjene vsebine ter njihovo povezavo.

Ko govorimo o finančnih sredstvih, ki jih obravnava MSRP 9, ne moremo mimo določanja njihovih poštenih vrednosti, kar ureja MSRP 13 ter presojanja potrebe po konsolidaciji, o čemer govori MSRP 10 (Konsolidirani računovodski izkazi) in MSRP 3 (Poslovne združitve). V obddobju padanja obrestnih mer podjetja v okviru aktivnosti upravljanja s tveganji varujejo pošteno vrednost ali denarne tokove svojih finančnih sredstev pred obrestnim tveganjem tako, da sklepajo določene izvedene finančne instrumente za varovanje pred temi tveganji. Učinek teh dejavnosti lahko povzroči nestanovitnost, ki vpliva na nihanja izkaza poslovnega izida. Na seminarju bomo prikazali, kako uvedba računovodskega obračunavanja varovanja to nestanovitnost odpravi ali zmanjša.

  1. Kaj je poštena vrednost in kako jo ugotoviti, uporabiti ter razkrivati v računovodskih izkazih?
  2. Kako obravnavati finančna sredstva v računovodskih izkazih – razvrščanje, vrednotenje, slabitve v skladu z MSRP 9
  3. Za tiste, ki še niso uvedli MSRP 9 – kako narediti prehod iz MRS 39 na MSRP 9?
  4. Kaj pomeni datum prevzema, kdaj nastopi poslovna združitev v skladu z MSRP 3, kdaj je potrebno pripraviti konsolidirane računovodske izkaze (MSRP 10, ZGD)? Kaj pomeni dobro ime oziroma dobiček pri izpogajanem nakupu (»slabo ime«) in kako ga izračunati?
  5. Kaj je obračunavanje varovanja pred tveganji (hedge accounting) in zakaj bi ga sploh uporabljali? Kako vpliva na računovodske izkaze?

Odgovori na vaša vprašanja:

Imate vprašanje? Pošljite ga vnaprej na jasna.spende@finance.si ali na tatjana.horvat@finance.si. Izobraževanje želimo namreč čim bolj prilagoditi vašim željam in pričakovanjem. Odgovore boste doili na webinarju.

No data was found