Vodenje zalog v trgovskih in proizvodnih sistemih - Kako znižati stroške organizacije

06. 04. 2022 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital
750-x-500_UPRAVLJANJE-ZALOG_20223

Od nabave in skladiščenja, do prodaje, inventure ter davkov

Trgovske organizacije se v praksi pogosto srečujejo s težavami pri vodenju zalog. Zakaj sploh pride do težav? Proizvodne organizacije porabijo skoraj 80-odstotkov ustvarjenih prihodkov za pokrivanje neposrednih stroškov nabavljenega materiala in blaga, k temu prištejemo še posredne stroške poslovanja organizacije. Vrednost porabljenih zalog se obravnava kot strošek, medtem ko se vrednost prodanih zalog obravnava kot poslovni odhodek – obe kategorije znižujeta poslovni izid organizacije. Torej zaloge lahko pomembno vplivajo na poslovni izid z dveh vidikov, kot optimizacija zalog in z vidika poslovanja in najugodnejše davčne obravnave. Zato morajo organizacije pri evidentiranju zalog upoštevati, da je davčno priznani le tisti strošek (odhodek) zalog, ki je v koledarskem letu prodan in ustvari prihodke iz naslova prodanih poslovnih učinkov.

Na webinarju bomo odgovorili na naslednja problemska vprašanja:

  1. Katere so najpogostejše napake pri vodenju zalog v proizvodni in trgovski organizaciji?
  2. Kako ravnajo davčni inšpektorji v primeru inšpiciranja zalog in kako se na davčni pregled pripraviti?
  3. Katere vrste zalog se pojavljajo v organizaciji in kateri dejavniki vplivajo na zaloge?
  4. Zakaj so zaloge stroški organizacije in kako jih znižati oz. optimizirati?
  5. Pomen odvisnih stroškov nabave zalog – kdaj se vključijo v nabavno vrednost in kdaj gredo direktno v stroške?
  6. Zakaj je pomembno, da v organizaciji spremljamo stroške zalog?
  7. Katere evidence smo dolžni voditi zvezi z zalogami (lastne, konsignacija, kooperanti)?
  8. Zakaj so potrebni inventurni popisi?
  9.  Ali je potrebno imeti vodenje zalog opredeljeno tudi internem aktu organizacije?

No data was found