Vpliv prejetih državnih pomoči na poslovno in davčno bilanco

18. 02. 2022 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital
750-x-500_PKP_20222

Največ vprašanj, ki se v praksi pojavljajo v povezavi s prejeto državno pomočjo na podlagi interventne zakonodaje, je, ali so državne pomoči pravilno pripoznane v računovodskih razvidih ter ali so zajete prav vse državne podpore. Kakšen vpliv in posledice ima to za davčni obračun ter kaj storiti v primerih, ko ugotovite, da do prejete pomoči niste upravičeni. Vse to so pogosta vprašanja, ki nas spravljajo v dilemo.

S pregledom interventne zakonodaje, pravil računovodenja ter primerov iz prakse lahko vse te dileme razjasnimo.   

PKP v letu 2021 določajo, katere pogoje morajo prejemniki državne pomoči izpolniti, da jim te ne bo treba vrniti. Primeri so: premajhen upad prihodkov, okoliščine, povezane s presežno državno močjo, kršitve delovnopravne zakonodaje, izplačila nagrad in dela plače za poslovno uspešnost poslovodstvu ali ker je bilo podjetje na presečni dan v težavah.

Letos je novost ta, da mora precej podjetij pri pripravi letne poslovne in davčne bilance upoštevati PKP zakonodajo tudi za celotno poslovno leto. Prejete državne pomoči bo treba vračati, če na primer ne boste izpolnili kriterija zadostnega upada prihodkov oziroma če boste kršili prepoved izplačil, pa tudi v drugih primerih, določenih z interventno zakonodajo (primer je neizplačevanje nadomestil plače, odpuščanje delavcev iz poslovnega razloga, likvidacije družbe, odrejanja nadurnega dela itd.).

Na seminarju bomo tako odgovorili na naslednja vprašanja: 

  1. Kako pravilno evidentirati državne pomoči v računovodskih izkazih?
  2. Kako prejete državne pomoči po interventni zakonodaji vplivajo na davčni obračun 2021?
  3. Kakšen vpliv bodo prejete državne pomoči imele na poslovno bilanco leta 2021?
  4. Kakšne so posledice vračanja pomoči?

No data was found