Zadolževanje podjetij: Kako se pripraviti na »nove« posojilne pogoje v času epidemije, koliko se zadolžiti in kako prestrukturirati vire financiranja?

25. 05. 2021 ob
09:00 uri
00
Dni
00
Ur
00
Minut
00
Sekund
Hvala za sodelovanje na konferenci. Se vidimo prihodnje leto!
Digital: Zoom
SS_0903_-zadolzevanje

Posel danes nastaja in poteka v zelo negotovih in spremenjenih pogojih poslovanja. Kdaj se zadolžiti in do katere vrednosti glede na poslovni model, uspešnost, plane, tveganja in dejavnost? Kaj, če smo prezadolženi, kako prestrukturirati svoje bančne vire financiranja? Kaj je treba vedeti, če potrebujemo novo bančno posojilo?

Ali veste:

 • Kako se banke trenutno odločajo in kateri dejavniki vplivajo na odločitve za kreditiranje ali proti temu?
 • Kako banke v današnjih pogojih določajo boniteto komitenta?
 • Kako banke presojajo kreditna tveganja?
 • Kako banke določajo meje zadolževanja za komitenta?
 • Kako banke presojajo uspešnost komitenta?
 • Kako lahko na ceno zadolževanja in pogoje zadolževanja vplivajo komitenti sami?
 • Kaj je dobro vedeti o posojilni pogodbi in na kaj biti pozoren pri zadolževanju?
 • Kako se pripraviti na pogajanja z banko?
 • Kako presoditi, ali res in do katere meje potrebujete zadolžitev glede na alternative, ki jih imate?
 • Kateri dejavniki nas opozarjajo in določajo najvišjo raven zadolževanja podjetja?
 • Kako se pripraviti in dogovoriti za reprogramiranje posojil?
 • Kako izboljšati svojo bonitetno oceno in potencial zadolžitve?

V kolikor ste na vsaj dve vprašanji odgovorili negativno, je to pravi webinar za vas!

Pridružite se nam na strokovnem webinarju, kjer si bomo podrobneje ogledali, zakaj je poznavanje zadolževanja podjetij v močno spremenjenih pogojih poslovanja pomembno.

Banka je še vedno pomemben partner pri zagotavljanju dolžniškega kapitala podjetjem.

 • Kako so se pogoji odobravanja posojil v teh časih spremenili?
 • Kakšne so alternative bančnim virom zadolževanja?
 • Kateri so dejavniki, ki kažejo na utemeljenost zadolževanja, in koliko se zadolžiti?
 • Kako okrepiti kreditni potencial in se pripraviti na pogajanja z banko?
 • Na kaj paziti pri sklenitvi pogodbe, da nas pozneje ne boli glava?
 • Kako se pripraviti za uspešno prestrukturiranje virov financiranja, če smo prezadolženi, oziroma se pripraviti za pridobivanje ugodnejših virov financiranja, kot jih imamo?

To je med drugim nekaj poudarkov iz vsebine webinarja, namenjenega predvsem direktorjem, lastnikom, ključnim kadrom v malih in srednjih podjetjih, ki s svojim delovanjem vplivajo na višino potrebnega zadolževanja v podjetju in tudi na ceno virov financiranja, ter bančnikom, ki lahko pridobijo kar nekaj informacij o trenutni bančni praksi pri konkurenci.

Pandemija novega koronavirusa je resda spremenila marsikaj, ni pa odpravila potrebe podjetij po zadolževanju. Pri tem so banke za večino podjetij še vedno pomemben partner, vse bolj pa se uveljavljajo tudi druge možnosti. Dr. Nadja Zorko, svetovalka lastnikom in poslovodstvom podjetij, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij ter sodna izvedenka za ekonomijo, pri tem posebej izpostavlja notranje rezerve: »Predvsem (pa) se v teh časih pri številnih podjetjih nahajajo alternative zadolžitvi znotraj podjetja samega. Govorimo o notranjih rezervah, poslovno nepotrebnem, spremembah v modelu delovanja itd.«

Z dr. Zorko smo se pogovarjali o odločanju podjetij za zadolževanje, odločanju bank, pogojih odobravanja posojil v času, ki ga zaznamuje COVID-19, ter o alternativah (pri) zadolževanju. Več >

No data was found