Kako se novi finančni podatki zrcalijo v bonitetnih ocenah podjetij?

AJPES je javno objavil letna poročila za leto 2023, pripisane so nove bonitetne ocene S.BON za slovenska podjetja, finančni podatki so vključeni tudi v spletno orodje Fi=Po Finančni pomočnik in spletni servis proFi=Po.

Poslovanje slovenskega gospodarstva v minulem letu so zaznamovali tako pozitivni kot tudi manj spodbudni trendi. Gospodarske družbe so ustvarile 10 odstotkov več neto čistega dobička kot v letu 2022, za tri odstotke so povečale število zaposlenih in zvišale neto dodano vrednost na zaposlenega na 61.003 evre (za devet odstotkov), pri samostojnih podjetnikih na 20.244 evrov (za 13 odstotkov). Izvoz družb na trge EU se je zmanjšal za pet odstotkov, na trgih zunaj EU pa za 10 odstotkov. S pozitivnim neto čistim poslovnim izidom so poslovale družbe v vseh slovenskih regijah (najuspešnejša je bila posavska regija) in v vseh dejavnostih. Največ čistega dobička je ustvarila predelovalna dejavnost, in sicer dve milijardi neto čistega dobička, a kljub temu je bil 12 odstotkov manjši kot v letu 2022.

Gospodarstvo ohranja dokaj ugodne kazalnike zadolženosti in na dolgoročno vzdržni ravni ter ohranja visoke likvidnostne rezerve.

Pripis novih bonitetnih ocen in napoved za leto 2024
Ugodni trendi pri poslovanju gospodarskih družb so se izrazili tudi pri znižanju kreditnega tveganja. Povprečna napovedana verjetnost neplačila za leto 2024 ─ na podlagi letnih poročil za leto 2023 ─ za vse slovenske gospodarske družbe, se je tretje leto zapored znižala in je dosegla najnižjo raven v zadnjih osmih letih.

Povprečna bonitetna ocena se je najbolj izboljšala gospodarskim družbam v dejavnostih ravnanje z odplakami, proizvodnja farmacevtskih surovin, proizvodnja usnja, usnjenih in sorodnih izdelkov, storitve za rudarstvo, vodni promet, v dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanj in s potovanji povezanih dejavnosti ter v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro.

Poslabšanje bonitetnih ocen pa je najbolj izrazito v dejavnostih zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode, saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki, gozdarstvo, proizvodnja tekstilij, proizvodnja drugih vozil in plovil, radijska in televizijska dejavnost, kulturne in razvedrilne dejavnosti, proizvodnja pohištva in proizvodnja oblačil.

Izstopajoči gospodarski sektorji
Največji delež dobrih bonitetnih ocen (od SB1 do SB4) je za leto 2024 pripisan podjetjem iz dejavnosti ravnanja z odplakami, zdravstva, pravne in računovodske dejavnosti ter dejavnosti javne uprave in obrambe. Tu je dobro ocenjenih več kot 75 odstotkov gospodarskih družb in tako je pri njih v letu 2024 pričakovati precej manjšo pojavnost insolventnosti, kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva.

Pri katerih podjetjih lahko pričakujete težave?
Pogosteje se lahko težave pri poslovanju in insolventnost pojavijo pri podjetjih, ki jim je AJPES dal ocene med SB8 in SB10. Med njimi so v ospredju tista iz dejavnosti pridobivanje rud, proizvodnja koksa in naftnih derivatov, storitve za rudarstvo in dejavnosti finančnih storitev razen zavarovalništva in pokojninskih skladov. Pri gospodarskih družbah, katerih glavna dejavnost je ena izmed navedenih, pričakujemo v letu 2024 občutno večjo pojavnost plačilne nesposobnosti, kot to velja za povprečje slovenskega gospodarstva.

Bodite na varni strani in preverjajte svoje poslovne partnerje
Izognite se sodelovanju s podjetji, pri katerih je zaznana povečana verjetnost za nastanek insolvenčnega dogodka, zato spremljajte tekoče poslovanje svojih poslovnih partnerjev. Pri tem si lahko pomagate z različnimi pripomočki, ki jih ponuja AJPES. To so spletno orodje Fi=Po Finančni pomočnik, spletni servis proFi=Po in bonitetne informacije S.BON. V mesecu maju vam AJPES tudi letos omogoča brezplačen vpogled v Fi=Po.

Ključ do poslovnega uspeha in konkurenčnosti na trgu so prave informacije ob pravem času.

Deli:

Povezana vsebina

Group of business people collaborating on project  in office
OGLAS
prosperita-600x400
OGLAS

Prijavite se na novice

Prijavite se in ne zamudite dogodka in vsakodnevnih novic