Boštjan

Boštjan PODKRAJŠEK

direktor vzdrževanja in energetike, Cinkarna Celje