image

dr. Boris SUČIĆ

vodja projektov, Center za energetsko učinkovitost, Institut "Jožef Stefan"