image

dr. Jurij CURK

svetovalec uprave, Elektro Ljubljana