image

dr. Tomaž VUK

predsednik uprave, Salonit Anhovo