Gregor-Ficko

Gregor FICKO

direktor, Zbornica za gradbeništvo in industrijo gradbenega materiala