image

Jana PETKOVŠEK ŠTAKUL

urednica rubrik in prilog, Časnik Finance