image

Katarina Žužek

Trade Marketing Manager, Pivovarna Laško Union

Katarina Žužek je Trade marketing manager v Pivovarni Laško Union, ki je del globalne družbe HEINEKEN ter eno vodilnih FMCG podjetij v Sloveniji.

Po zaključenem magistrskem študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani, že 20 let pridobiva in gradi ter deli svoje izkušnje predvsem na področju marketinga in prodaje. Ima široko znanje in razumevanje poslovnih procesov, učinkovitega medoddelčnega sodelovanja na nivoju velikih podjetij ter stalnega izboljševanju poslovanja in inoviranja. Njena karierna pot jo je popeljala po področjih tržnih raziskav, vodenja blagovnih znamk in razvoja novih izdelkov, načrtovanja prodajno-marketinških strategij, razvoja prodajnih kanalov in izvedbi na prodajnem mestu. Kot Trade marketing manager danes s svojo ekipo podpira in usklajuje ključne prodajne in marketinške procese za vse blagovne znamke v portfelju Pivovarne Laško Union. Usmerjena je k razvoju in spodbujanju rasti kategorije piva, razumevanju kupcev in potrošnikov, implementaciji strategije blagovnih znamk v prodajnih kanalih, iskanju novih rešitev ter optimizaciji procesov. Aktivno sodeluje z globalnimi centri znanja v družbi HEINEKEN, kjer je danes že veliko slovenskih primerov priznanih kot odlične poslovne prakse, ki veljajo za vzor tudi drugim družbam in blagovnim znamkam na globalnem nivoju