Ludvik_Mekuc

mag. Ludvik MEKUČ

vodja sistema ravnanja z okoljem, Kolektor Sisteh d.o.o.