Marko Svetina

Marko SVETINA

predsednik, Obrtna zbornica Sežana