A1 - korpo - okt 2021 - Foto Ziga Intihar-109

Matic GROBELŠEK

direktor za poslovni trg, A1 Slovenija