1000_Nina Orehek Ručigaj

Nina Orehek Ručigaj

direktorica Unija consulting d.o.o., strokovnjakinja za davčno in gospodarsko pravo

Nina Orehek Ruigaj je direktorica Unija consulting d.o.o., strokovnjakinja za davčno in gospodarsko pravo, predavateljica in avtorica številnih člankov in prispevkov.