JadekPensa_Pavle_Pensa_1080x1080-1024x1024

Pavle Pensa

starejši in ustanovni partner, Odvetniška pisarna Jadek&Pensa

Pavle Pensa je starejši in ustanovni partner, čigar glavna področja dela vključujejo svetovanje in vodenje pogajanj o zahtevnih M&A transakcijah, prestrukturiranjih in skupnih vlaganjih ter svetovanje in zastopanje strank v konkurenčnopravnih zadevah ter zadevah državne pomoči. V svoji dolgoletni odvetniški karieri je zastopal številne domače in tuje stranke v kompleksnih sporih pred sodišči ter domačimi in mednarodnimi arbitražami. Mednarodni pravni direktoriji ga uvrščajo med vodilne slovenske odvetnike.