Peter Šulek_1000

Peter Šulek

direktor, Poslovni servis d.o.o.

Peter Šulek je po poklicu ekonomist. Prve podjetniške korake naredil v srednji šoli z organizacijo šolskih plesov in plesnih prireditev.Prvo delnico kupil leta 1992, v prvem letniku fakultete in pričel kot študent delati v podjetju P&S, v katerem sem se po šolanju leta 1996 zaposlil.

Če sem se v prvi polovici svoje podjetniške poti ukvarjal zlasti z zasledovanjem lastnih ciljev, pa se v drugi polovici ukvarjam bolj s tem, kako motivirati druge za podjetništvo, varčevanje, vlaganje in izobraževanje.  Že dve desetletji delujem tudi v okviru organizacije Rotary, letos kot predsednik Rotary kluba Velenje, kjer je
pomoč šibkejšim in vzpodbujanje talentiranih posameznih k izbiri in uresničevanju njihovih ciljev ena od osrednjih točk delovanja. Prav tako je naše računovodske podjetje za marsikaterega podjetnika, ki začenja, prvi stik z osnovami podjetništva, marketinga, financ, računovodstva. Do danes smo pomagali z nule štartati nekaj deset podjetnikom. Večina jih še danes uspešno posluje.

Zlasti pa se ukvarjam z mislijo, kako podjetja, ki sem jih soustvarjal s svojimi starši, nato sodelavci in nazadnje družinskimi člani, predati v upravljanje prihodnjim rodovom. Po eni strani želim, da si otroci sami izberejo svojo pot, po drugi pa bi bil zadovoljen, če bi vsaj kateri izmed njih nadaljeval družinsko podjetniško tradicijo.